Ivo Chlupáč
 

(6.12.1931 - 7.11.2002)
 

(bibliography)


Chlupáč, I. (1951): Profil králodvorskými břidlicemi (Ashgillian) u Velké Chuchle. - Věstník Královské České společnosti nauk, 1950, 1, 1-10. Praha.

Chlupáč, I. (1951): Stratigrafické poměry králodvorských břidlic u Karlíka a Zadní Třebáně. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 26: 194-212. Praha.

Chlupáč, I. - Horný R. (1951): Lom Kobyla u Koněprus. - Časopis Národního muzea, Odd. přírodověd., 118(1): 75-78. Praha.

Röhlich, P. - Chlupáč, I. (1951): Nález zbytků mořského cenomanu nad Sv. Janem pod Skalou. - Časopis Národního muzea, Odd. přírodověd., 118: 110. Praha.

Röhlich, P. - Chlupáč, I.  (1952): Svrchní ordovik v býv. Reiserově cihelně u Řeporyj. The Upper Ordovician in the Brickyard at Řeporyje (Central Bohemia). - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. geol., 19: 1-36. Praha.

Chlupáč, I.  (1952): Nový druh rodu Tretaspis McCoy (Trilobita) z českého ordoviku. A new species of the genus Tretaspis McCoy (Trilobita) from the Ordovician of Bohemia.  - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. paleont., 19: 183-207. Praha.

Chlupáč, I.  (1952): Předběžná zpráva o stratigraficko-paleontologických výzkumech středočeského nejvyššího siluru a spodního devonu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 27(6): 243-250. Praha.

Chlupáč, I.  (1953): Nález graptolitů v metamorfovaném siluru u Železného Brodu v Podkrkonoší. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 28: 213-215. Praha.

Chlupáč, I.  (1953): Poznámky ke stratigrafii králodvorských břidlic v okolí Litně. - Časopis Národního muzea, Odd. přírodověd., 122(1): 28-32. Praha.

Chlupáč, I. (1953): Stratigrafická studie o hraničních vrstvách mezi silurem a devonem ve středních Čechách. Stratigraphical investigation of the Border Strata of the Silurian and the Devonian in Central Bohemia. - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. geol., 20, 277-380. Praha.

Chlupáč, I. (1954): Předběžná zpráva o stratigrafických výzkumech středočeského spodního devonu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 29: 133-140. Praha.

Chlupáč, I. - Horný, R. - Prantl, F. - Svoboda, J. (1954): Průvodce ke geologicko-paleontologické exkurzi sjezdu Československé společnosti pro mineralogii a geologii, pořádané ve dnech 23. - 25. V. 1954. Praha.

Chlupáč, I.  (1955): Stratigrafická studie o nejstarších  devonských vrstvách Barraandienu. Stratigraphical study of the oldest Devonian beds of the Barrandian. - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. geol., 21(2): 91-224. Praha.

Chlupáč, I.  (1955): Stratigrafický výzkum spodní části branických vápenců v Barrandienu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 30: 59-73. Praha.

Chlupáč, I.  - Horný, R. (1955): Zpráva o paleontologickém výzkumu fylitové zóny v západosudetském krystaliniku. -  Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) r. 1954, 57-59. Praha.

Chlupáč, I.  (1956): Nové poznatky o stratigrafii středočeského devonu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 31: 233-243. Praha.

Chlupáč, I.  (1956): Nález spodnokarbonské fauny u Hranic na Moravě. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 31: 268-273. Praha.

Chlupáč, I.  (1957): Faciální vývoj a biostratigrafie středočeského spodního devonu. Facial development and biostratigraphy of the Lower Devonian of Central Bohemia. - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. geol., 23 (for 1956), 1, 369-485. Praha.

Chlupáč, I.  (1957): Josef Bouška. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 32: 441-443. Praha.

Chlupáč, I. (1957): Nové stratigrafické výzkumy ve středočeském devonu. - Časopis pro mineralogii a geologii, 2: 338-342.Praha.

Chlupáč, I.  (1957): Neue stratigraphische Erforschungen im mittelböhmischen Devon. - Geologische Rundschau, 46: 641-651. Stuttgart.

Chlupáč, I.  (1957): Stratigraficko-paleontologický výzkum břidlic dalejských a vápenců hlubočepských ve středočeském devonu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 32: 248-258. Praha.

Chlupáč, I.  (1957): Zásady stratigrafické terminologie v SSSR. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 32: 301-308. Praha.

Chlupáč, I.  - Vaněk, J. (1957): Nové nálezy fauny ve vyšších vrstvách koněpruského devonu. - Časopis pro mineralogii a geologii, 2: 349-351. Praha.

Dvořák, J. - Chlupáč, I. - Svoboda, J. (1957): Zpráva o podrobném geologickém mapování devonu u Hranic na Moravě. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1956, 44-47. Praha.

Chlupáč, I. (1958): Bemerkungen zur Stratigraphie und Parallelisierung des böhmisch entwickelten Unter-und Mittel-Devon im Harz. - Geologie, 7: 158-170. Berlin.

Chlupáč, I.  (1958): Nové paleontoligické nálezy v srbských vrstvách středočeského devonu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 33: 365-367. Praha.

Dvořák, J. - Chlupáč, I. - Svoboda, J. (1958): Geologické poměry devonu u Hranic na Moravě. The geologic conditions of the Devonian near Hranice in Moravia. - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. geol., 24(1): 237-276. Praha.

Havlíček, V. - Horný, R. - Chlupáč, I.  - Šnajdr, M. (1958): Průvodce ke geologickým exkursím do Barrandienu. Ústř. Úst. geol., Praha.

Havlíček, V. - Horný, R. - Chlupáč, I.  - Šnajdr, M. (1958): Geologičeskije ekskursii po Barrandiene (Barrandovoj Muldě). Ústř. Úst. geol. Praha.

Havlíček, V. - Horný, R. - Chlupáč, I.  - Šnajdr, M. (1958): Führer zu den geologischen Exkursionen in das Barrandium. Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I.  (1959): Faciální vývoj a biostratigrafie břidlic dalejských a vápenců hlubočepských (eifel) ve středočeském devonu. Facial development and   biostratigraphy of Daleje Shales and Hlubočepy Limestones (Eifelian) in the Devonian of Central Bohemia. - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. geol., 25: 445-511. Praha.

Chlupáč, I.  (1958): Nová spodnokarbonská fauna od Hranic na Moravě. The new Lower Carboniferous fauna from the vicinity of Hranice in Moravia. - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. Paleont, 24(1957): 279-312. Praha.

Chlupáč, I.  (1959): Konference o československé stratigrafické terminologii v Liblicích. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 34(6): 397-399. Praha.

Chlupáč, I.  (1959): Mezinárodní sjezd o stratigrafii siluru a devonu v Praze r. 1958. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 34: 1-6. Praha.

Chlupáč, I.  (1959): Některé výsledky nových stratigrafických výzkumů ve středočeském devonu. - Časopis pro mineralogii a geologii, 4(1): 126-127. Praha.

Chlupáč, I.  (1959): Stratigrafický výzkum moravského devonu v severní části Drahanské vysočiny. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 34(3): 193-200. Praha.

Chlupáč, I.  (1960): K stratigrafii drahanského vývoje moravského devonu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 35: 329-332. Praha.

Chlupáč, I.  (1960): Biostratigrafické poznámky k hranici mezi devonem a karbonem v jižní části Moravského krasu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 35(5): 407-409. Praha.

Chlupáč, I.  (1960): Pracovní sjezd o stratigrafii siluru a devonu v Bonnu a v Bruselu v r. 1960. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 35: 499-501. Praha.

Chlupáč, I.  (1960): Sjezd německé paleontologické společnosti v Berlíně r. 1959. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 35: 167-168. Praha.

Chlupáč, I.  (1960): Stratigrafická studie o vrstvách srbských (givet) ve středočeském devonu. Stratigraphical investigation of the Srbsko Beds (Givetian) in the Devonian of Central Bohemia. - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. geol., 26(1): 143-185. Praha.

Chlupáč, I.  (1960): Nové naleziště střednodevonské fauny u Ludmírova na Drahanské vysočině. - Časopis pro mineralogii a geologii, 5(1): 15-27. Praha.

Chlupáč, I. (1960): Die Gattung Montecaris Jux (Crustacea, Phyllocarida) im älteren Paläozoikum der Tschechoslovakei. - Geologie, 9(6): 618-649. Berlin.

Chlupáč, I.  (1960): Die Grenzschichten Silur/Devon im Barrandium. In: Prager Arbeitstatung über die Stratigraphie des Silurs und Devons (1958), 75-96. Praha.

Chlupáč, I.  (1960): Diskussion. In: Prager Arbeitstagung über die Stratigraphie des Silurs und des Devons (1958), p. 91-93, 137-138, 208, 372-373. Praha.

Chlupáč, I.  (1960): Erklärung zu den stratigraphischen Tabellen der böhmischen und rheinischen Entwicklung des Unter- und Mitteldevons. In: Prager Arbeitstagung über die Stratigraphie des Silurs und des Devons (1958), p. 505-506. Praha.

Chlupáč, I. (1961): New Lower Carboniferous trilobites from the Moravian Karst. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 36: 229-234. Praha.

Chlupáč, I.  (1961): Jednání stratigrafické komise na XXI. mezinárodním geologickém kongresu v Kodani r. 1960. -  Věstník Ústředního ústavu geologického, 36: 323-326. Praha.

Chlupáč, I.  (1961): Preliminary report on some new Upper Devonian trilobites from the Moravian Karst. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 36: 477-481. Praha.

Chlupáč, I.  (1961): Orientační výzkum některých menších výskytů devonu na Drahanské vysočině. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1960, 89-95. Praha.

Chlupáč, I.  (1962): Geologické mapování devonu a spodního karbonu v okolí Moravského Berouna v Nízkém Jeseníku. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1961, 109-114. Praha.

Chlupáč, I.  (1962): Zur biofaziellen Charakteristik des mittelböhmischen Devons. In: Symposium-Band der 2. internationalen Arbeitstagung über die Silur/Devon-Grenze und die Stratigraphie von Silur und Devon, Bonn, Bruxelles 1960, p. 12-26. Stuttgart.

Chlupáč, I.  (1962): Zur Biostratigraphie und Faziesentwicklung der Devon/Karbon-Grenzschichten im Mährischen Karst. - Geologie, 11: 1001-1017. Berlin.

Kettner, R. - Chlupáč, I.  (1962): Devon Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. In: Vysvětlivky k přehl. geol. mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XXIII Česká Třebová, p. 108-119. Ústř. Úst. geol. Praha.

Zikmundová, J. - Chlupáč, I.  (1962): Stáří břidlic a radiolarity v Nízkém Jeseníku. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 37: 205-208. Praha.

Chlupáč, I.  (1963): Orientační paleontologické výzkumy ve slabě metamorfovaném paleozoiku Ještědského pohoří. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1962, 107-109. Praha.

Chlupáč, I.  (1963): Phyllocarid crustaceans from the Silurian and Devonian of Czechoslovakia. - Palaeontology, 6: 67-118. London.

Chlupáč, I.  (1963): Vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace a terminologie. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 38: 61-63. Praha.

Chlupáč, I.  (1963): XXXV. sjezd Polské geologické společnosti ve Svatokřížských horách v roce 1962. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 38: 139-141. Praha.

Chlupáč, I.  (1963): Report on the merostomes from the Ordovician of Central Bohemia. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 38: 399-402. Praha.

Chlupáč, I.  - Prokop, R. (1963): Geologické mapování paleozoika Nízkého Jeseníku v okolí Moravského Berouna, Domašova n. Bystřicí a Jívové. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1962, 110-112. Praha.

Chlupáč, I.  - Svoboda, J. (1963): Geologické poměry konicko-mladečského devonu na Drahanské vrchovině. Geological conditions of the Devonian in the Konice-Mladeč area on the Drahanská vrchovina (Drahany Plateau). - Sborník Ústředního ústavu geologického, Odd. geol., 28, 347-386. Praha.

Chlupáč, I.  (1963): Devon. In: Vysvětlivky k přehledné geol. mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XV - Praha, p. 57-62. Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I.  (1964): Desátý sjezd Všesvazové paleontologické společnosti v Leningradě. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 39: 403-404. Praha.

Chlupáč, I.  (1964): Výskyt trilobita Schizoproetus celechovicensis (Sm.) v Moravském krasu a jeho význam. -.Věstník Ústředního ústavu geologického, 39: 441-447. Praha.

Chlupáč, I.  (1964): Nový nález fauny ve slabě metamorfovaném paleozoiku Ještědského pohoří. Ein neuer Faunenfund im schwach metamorphierten Paläozoikum von Ještědské pohoří (Jeschkengebirge, Nordböhmen). - Časopis pro mineralogii a geologii, 9: 27-35. Praha.

Chlupáč, I.  (1964): K stratigrafickému dělení moravského devonu. - Časopis pro mineralogii a geologii, 9: 309-316. Praha.

Chlupáč, I.  (1964): Paleozoikum Českého masívu: úvodní zpráva. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1963, 99-103. Praha.

Chlupáč, I.  - Koverdynský, B. (1964): Geologické mapování paleozoika v jişním okolí Bruntálu v Nízkém Jeseníku. -  Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1963, 139-141. Praha.

Svoboda, J. - Chlupáč, I.  (1964): Barrandien. Devon. In: Regionální geologie ČSSR. Díl I, Český masív, sv. 2. Algonkium až kvartér, p. 43-59. Praha.

Chlupáč, I.  (1964): Moravské paleozoikum. In: Regionální geologie ČSSR. Díl 1, Český masív, sv. 2. Algonkium až kvartér, p.105-169. Praha.

Chlupáč, I.  (1965): Fortschritte in der Stratigraphie des mährischen (ostsudetischen) Devons. - Geologische Rundschau, 54: 1003-1025. Stuttgart.

Chlupáč, I.  (1965): Ústřední ústav geologický v osvobozeném státě. Paleozoikum, Barrandien a Železné hory, Moravský devon a spodní karbon. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 40: 429-436. Praha.

Chlupáč, I.  (1965): Paleontologický výzkum střednodevonské lokality Chabičov v Nízkém Jeseníku. - Časopis pro mineralogii a geologii, 10: 429-436. Praha.

Chlupáč, I.  (1965): Xiphosuran merostomes from the Bohemian Ordovician. - Sborník geologických věd, Paleontologie, 5: 7-38. Praha.

Chlupáč, I.  - Havlíček, V. (1965): Kodymirus n. g., a new aglaspid merostome of the Cambrian of Bohemia. - Sborník geologických věd, Paleontologie, 6: 7-20. Praha.

Chlupáč, I.  - Vaněk, J. (1965): Einige neue Arten von Trilobiten aus dem mittelböhmischen Devon. - Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 1965, 1, 61-74. Praha.

Chlupáč, I.  (1965): Diskuse. In: J. Dvořák: Nové poznatky o stratigrafii a paleogeografii devonu a spodního karbonu jižní části Drahanské vrchoviny. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 40: 316-317. Praha.

Chlupáč, I.  (1966): Mezinárodní diskuse o vymezení geologických útvarů - Věstník Ústředního ústavu geologického, 41: 1?7. Praha.

Chlupáč, I.  (1966): Nové nálezy klymenií ve svrchním devonu Moravského krasu. New finds of clymenids in the Upper Devonian of the Moravian Karst. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 41: 93-98. Praha.

Chlupáč, I.  (1966): Paleozoikum Českého masívu. Úvodní zpráva. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1964, 113-117. Praha.

Chlupáč, I.  (1966): Geologické mapování paleozoika v západním okolí Roudna v Nízkém Jeseníku. – Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1964, 151-153. Praha.

Chlupáč, I.  (1966): Zpráva o revizi svrchnodevonských a spodnokarbonských trilobitů Moravského krasu. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1964, 175-177. Praha.

Chlupáč, I.  (1966): Paleozoikum Českého masívu: úvodní zpráva. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1965, 99-102. Praha.

Chlupáč, I.  (1966): Některé výsledky nových výzkumů v devonu koněpruské oblasti. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1965, 115-117. Praha.

Chlupáč, I.  (1966): Geologický výzkum paleozoika v okolí Přerova. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1965, 120-124. Praha.

Chlupáč, I.  (1966): The Upper Devonian and Lower Carboniferous trilobites of the Moravian Karst. - Sborník geologických věd, Paleontologie, 7: 1-143. Praha.

Chlupáč, I.  - Kalabis, V. (1966): Průvodce expozicí Neživá Příroda. In: Geologická minulost Prostějovska. Okresní vlastivědné muzeum v Prostějově, p. 5-29, Prostějov.

Bouček, B. - Horný, R. - Chlupáč, I.  (1966): Silurian versus Devonian. The present state of the Siluro-Devonian boundary problematics and proposal of its solution. - Sborník Národního muzea, Řada B, 22, 2, 49-66. Praha.

Horný, R. - Chlupáč, I.  (1966): Hercynská otázka opět aktuální. - Časopis pro mineralogii a geologii, 11: 331-335. Praha.

Chlupáč, I.  (1967): Devonian of Czechoslovakia. In: Internat. Sympos. Devonian System, Calgary 1967, 1, 109-126. Calgary.

Bouček, B. - Horný, R. - Chlupáč, I.  (1967): The proposal of a new delimitation of the Siluro-Devonian boundary. In: Internat. Sympos. Devonian System, Calgary 1967, 2, 863-866. Calgary.

Chlupáč, I.  - Krs, M. (1967): Paleomagnetismus und Paläoklimatologie des Devons. - Geologie, 16(8): 869-888. Berlin.

Chlupáč, I.   et al. (1967): Early Paleozoic of the Bohemian Massif. In: International Geological Congress, XXIII Sess., Prague 1968, Guide to Excursion 11AC, Czechoslovakia. p. 1-43. Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I.  (1967): In: A. Biely et al.: Geologická mapa ČSSR 1:1 000 000. Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I.  (1967): In: O. Fusán et al.: Geologická mapa ČSSR 1:500 000. Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I.  (1968): Brief outlime of the geology of Prague and its vicinity within the Barrandian. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 43: 295-302. Praha.

Chlupáč, I.  (1968): Příprava návrhu mezinárodní litostratigrafické klasifikace. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 43: 1-7. Praha.

Chlupáč, I.  (1968): Paleozoikum Českého masívu: úvodní zpráva. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1966), 99-104. Praha.

Chlupáč, I.  (1968): Předběžná zpráva o revizi střednodevonské trilobitové fauny od Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1966, 116-117. Praha.

Chlupáč, I.  (1968): Silurian and Devonian in the vicinity of Svatý Jan pod Skalou in the Barrandian. In: Guide to Excursion BO7, XXIII Int. Geol. Congr. Prague 1968. 1-5. Ústř. Úst. geol. Praha.

Horný, R. - Chlupáč, I.  (1968): The recently proposed standard Siluro?Devonian (Budnanian-Lochkovian) boundary in the Barrandian (Czechoslovakia) In: Report of XXIII Sess. Internat. Geological Congress, Czechoslovakia 1968. Proceedings. Section 9, 53-62. Praha.

Chlupáč, I.  - Zikmundová, J. - Zukalová, V. (1968): Relationships of Devonian and early Lower Carboniferous faunas from Moravia. In: Report of XXIII Sess. Internat. Geological Congress, Czechoslovakia 1968. Proceedings. Sect. 9, 63-71. Praha.

Chlupáč, I.  et al. (1968): Lexique stratigraphique international. Vol. 1, Europe, fasc. 6b, Tchécoslovaquie, part 6b1 Massif de Bohéme. 452 pp. Centre Nat. Rech. Sci. Paris.

Chlupáč, I.  (1969): Revision of the Middle Devonian trilobites from Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. (Moravia). - Sborník geologických věd, Paleontologie, 10: 67-103. Praha.

Chlupáč, I.  (1969): Zu einigen Fragen der Stratigraphie, Faziesentwicklung und Parallelisierung des Unterdevons von Böhmen. - Neues Jahrbuch der Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 1969, 4, 193-208. Stuttgart.

Chlupáč, I.  (1969): Lower Carboniferous fauna from Čelechovice (Moravia) and its significance: - Časopis pro mineralogii a geologii, 14: 211-218. Praha.

Chlupáč, I.  - Zikmundová, J. - Zukalová, V. (1069): Fauny moravského devonu a jejich paleogeografické vztahy. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 44: 155-156. Praha.

Chlupáč, I.  (1970): Mezinárodní exkurze na hranici silur-devon v Barrandienu. - Geologický průzkum, 12(11): 343-344. Praha.

Chlupáč, I.  (1970): Zpráva Čs. stratigrafické komise. - Časopis pro mineralogii a geologii, 15: 173-175. Praha.

Chlupáč, I.  (1970): New phyllocarid crustaceans from the lowest Devonian of the Barrandian. - Časopis pro mineralogii a geologii, 15: 327-334. Praha.

Chlupáč, I.  (1970): Phyllocarid crustaceans from the Bohemian Ordovician. - Sborník geologických věd, Paleontologie, 12: 41-77. Praha.

Chlupáč, I.  (1970): Sjezd severoamerických paleontologů (Chicago 1969). - Věstník Ústředního ústavu geologického, 45: 250-253. Praha.

Chlupáč, I.  - Řehoř, F. (1970): Trilobite Moschoglossis decorata and biostratigraphy of the Carboniferous in NP-339 borehole near Český Těšín, Upper Silesian Basin. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 45: 71-78. Praha.

Chlupáč, I.  (1970): Současný stav základního stratigrafického dělení. - Časopis pro mineralogii a geologii, 14: 249-257. Praha.

Chlupáč, I.  (1971): Některé poznatky ze srovnávacího studia paleozoika východních Alp. - Časopis pro mineralogii a geologii, 16: 175-185. Praha.

Chlupáč, I.  (1971): New phacopid trilobites from the Devonian of Czechoslovakia. - Časopis pro mineralogii a geologii, 16: 255-261. Praha.

Chlupáč, I.  (1971): Některé výsledky novějších výzkumů devonských faun v oblasti Jeseníků. - Časopis pro mineralogii a geologii, 16: 336-337. Praha.

Chlupáč, I.  (1971): Pokrok ve výzkumu polského devonu v posledních deseti letech. - Geologický průzkum, 13(5): 140-142. Praha.

Chlupáč, I.  (1971): Some trilobites form the Silurian/Devonian bondary beds of Czechoslovakia. - Palaeontology, 14: 159-177. London.

Chlupáč, I.  (1971): The youngest representative of the trilobite genus Cromus from the Silurian of Czechoslovakia. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 46(5): 285-287. Praha.

Chlupáč, I.  (1971: Übersicht der Forschungen im Devon der Tschechoslowakei in den Jahren 1960-1970. – Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, 1971, 7/8, 1052-1066. Stuttgart.

Chlupáč, I.  - Jaeger, H. -  Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian bondary in the Barrandian. – Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 20(1): 104-175. Calgary (Alberta).

Chlupáč, I.  (1972): New Silurian and Lower Devonian phacopid trilobites from the Barrandian area (Czechoslovakia). - Časopis pro mineralogii a geologii, 17(4): 395-401. Praha.

Chlupáč, I.  - Kumpera, O. (1972): Stratigrafický význam profilu spodním karbonem u Opatovic na Hranicku. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 47: 147-154. Praha.

Fiala, F.- Chlupáč, I.  (1973): Minetová žíla v barrandienském devonu a její význam. - Časopis pro mineralogii a geologii, 18(1): 47-55. Praha.

Chlupáč, I.  (1974): Early Middle Devonian fauna from Kříšťanovice (Northern Moravia) and its relationships. - Časopis pro mineralogii a geologii, 19(4): 391-401. Praha.

Chlupáč, I.  (1975): Poznámky ke stratigrafické klasifikaci karbonátového vývoje moravského devonu a spodního karbonu. - Časopis Slezského muzea, 24: 145-147. Opava.

Chlupáč, I.  (1975): Nové nálezy fauny v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku a jejich význam. - Časopis pro mineralogii a geologii, 20: 259-271. Praha.

Chlupáč, I.  (1975): Geologický podklad Českého krasu. - Bohemia Centralis, 3: 58-79. Praha.

Lang, V. - Chlupáč, I.  (1975): New finds of trilobites in the Culm of the Drahanská vrchovina upland (Moravia, Czechoslovakia). - Věstník Ústředního ústavu geologického, 50(6): 337-344. Praha.

Chlupáč, I.  (1975): The distribution of phacopid trilobites in space and time. - Fossils and Strata, 4: 399-408. Oslo.

Galle, A. - Chlupáč, I.  (1976): Finds of corals in the metamorphic Devonian of the Ještědské pohoří Mountains. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 51(2): 123-127. Praha.

Chlupáč, I.  (1976): Nové paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku a jejich význam. In: Sborník materiálů 8. oblast. geol. konf. Zlaté Hory, 5.pp., Ostrava.

Chlupáč, I.  - Zikmundová, J. (1976): The Devonian and Lower Carboniferous in the Nepasice bore in East Bohemia. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 51(5): 269-278. Praha.

Chlupáč, I.  (1976): The oldest goniatite faunas and their stratigraphical significance. - Lethaia, 9: 303-315. Oslo.

Chlupáč, I.  (1976): The Bohemian Lower Devonian stages and remarks on the Lower-Middle Devonian Boundary. - Newsletters on Stratigraphy, 5: 168-189. Berlin, Stuttgart.

Chlupáč, I.  (1977): Barrandian. In: A. Martinsson (Ed.): The Silurian-Devonian boundary. IUGS Series A, 5, 84-95. Stuttgart.

Chlupáč, I.  - Kukal, Z. (1977): The boundary stratotype at Klonk. In: A. Martinsson (Ed.): The Silurian-Devonian boundary.  IUGS Series A, 5, 96-109. Stuttgart.

Chlupáč, I.  (1977): The late Devonian and early Carboniferous trilobite faunas of Moravia. In: Symposium on Carboniferous Stratigraphy. p. 305-313. Ústř. Úst. geol., Praha.

Chlupáč, I.  (1977): The phacopid trilobites of the Silurian and Devonian of Czechoslovakia. - Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 43: 1-172. Praha.

Chlupáč, I.  (1977): The trilobite genus Plagiolaria in the Devonian of the Rožmitál area, Czechoslovakia. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 52(2): 95-100. Praha.

Chlupáč, I.  - Turek, V. (1977): New cephalopods (Ammonoidea, Bactritoidea) from the Devonian of the Barrandian area, Czechoslovakia. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 52(5): 303-306. Praha.

Chlupáč, I.  - Lukeš, P.- Zikmundová, J. (1977): Barrandian 1977. A field trip guidebook. Field Conference of the International Subcommission on Devonian Stratigraphy, 23 pp., Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I. (1978): Mezinárodní sjezd o devonské stratigrafii. - Geologický průzkum, 20(1): 29. Praha.

Chlupáč, I.  - (1978): Některé otázky stratigrafické klasifikace. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 53(2): 65-73. Praha.

Chlupáč, I.  (1978): Sjezd mezinárodní Subkomise pro stratigrafii devonu v Praze. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 53(4): 253-255. Praha.

Chlupáč, I.  (1978): The problematical arthropods of the family Angustidontidae in the Upper Devonian of Moravia, Czechoslovakia. - Časopis pro mineralogii a geologii, 23(3): 233-241. Praha.

Chlupáč, I.  (1978): Památník na světovém stratotypu hranice silur-devon v Barrandienu. - Časopis pro mineralogii a geologii, 23(3): 324-325. Praha.

Chlupáč, I.  (1979): Nová naleziště devonské fauny v metamorfikách severní části Hrubého Jeseníku. - Časopis pro mineralogii a geologii, 24: 337-346. Praha.

Chlupáč, I.  (1979): Současný stav stratigrafie devonu. - Časopis pro mineralogii a geologii, 24: 99. Praha.

Chlupáč, I.  (1979): Současný stav základního stratigrafického dělení devonského útvaru. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 54(5): 257-266. Praha.

Chlupáč, I.  (1979): K stratigrafickému zařazení některých paleozoických souborů severovýchodních Čech. In: Sborník 22. konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii, p.578-60. Praha.

Chlupáč, I.  - Lukeš, P.- Zikmundová, J. (1979): The Lower/Middle Devonian boundary beds in the Barrandian area, Czechoslovakia. - Geologica et Palaeontologica, 13: 125-155. Marburg.

Chlupáč, I.  (1980): Problematika chronostratigrafického dělení paleozoických útvarů. - Časopis pro mineralogii a geologii, 25: 328. Praha.

Chlupáč, I.  (1981): K stratigrafii a faciálnímu vývoji metamorfovaného paleozoika sedlčansko-krásnohorského ostrova. Stratigraphy and facies development of the metamorphosed Paleozoic of the Sedlčany-Krásná Hora "island". -Věstník Ústředního ústavu geologického, 56: 225-232. Praha.

Chlupáč, I.  (1981): Homalonotid trilobites from the metamorphic Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia. - Časopis pro mineralogii a geologii, 26(4): 361-370. Praha.

Chlupáč, I.  (1981): Dvě usnesení o stratigrafii devonu a karbonu z 26. mezinárodního geologického kongrasu v Paříži r. 1980. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 56(3): 185-187. Praha.

Chlupáč, I.  (1981): Stratigraphic terminology of the Devonian in Central Bohemia (Barrandian area, Czechoslovakia). -  Věstník Ústředního ústavu geologického, 56(5): 263-270. Praha.

Chlupáč, I.  (1982): Preliminary submission for Lower?Middle Devonian boundary stratotype in the Barrandian area. – Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 55: 85-96. Frankfurt a. M.

Chlupáč, I.  (1982): The Bohemian Lower Devonian stages. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 55, 345-400. Frankfurt a.M.

Chlupáč, I.  - Flügel, H. - Jaeger, H. (1981): Series or Stages within Paleozoic Systems? - Newsletters on Stratigraphy, 10: 78-91. Berlin, Stuttgart.

Chlupáč, I.  (1982): K šedesátinám RNDr. Vladimíra Havlíčka, CSc. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 57(3): 185-191. Praha.

Chlupáč, I.  (1982): Mezinárodní parastratotyp hranice mezi spodním a středním devonem na československém území. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 57: 316-318. Praha.

Chlupáč, I.  (1982): Zpráva Československé stratigrafické komise. – Časopis pro mineralogii a geologii, 27(2): 217-220. Praha.

Zukalová, V. - Chlupáč, I.  (1982): Stratigrafická klasifikace nemetamorfovaného devonu moravskoslezské oblasti. - Časopis pro mineralogii a geologii, 27: 225-241. Praha.

Chlupáč, I.  - Turek, V. (1983): Devonian goniatites from the Barrandian area, Czechoslovakia. - Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 46: 1-159. Praha.

Chlupáč, I.  (1983): Trilobite essemblages in the Devonian of the Barrandian area and their relations to palaeoenvironments. - Geologica et Palaeontologica, 17: 45-73. Marburg.

Chlupáč, I.  (1983): Stratigraphical position of Barrande's paleontological localities in the Devonian of Central Bohemia. - Časopis pro mineralogii a geologii, 28(3): 261-275. Praha.

Chlupáč, I.  (1983): Sto let od úmrtí Joachima Barranda. - Časopis pro mineralogii a geologii, 28(3): 325-326. Praha.

Chlupáč, I.  (1983): K regionálněgeologickému členění Českého masívu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 58(5): 314-316. Praha.

Chlupáč, I.  (1983): Český devon mezinárodním standardem. - Geologický průzkum, 1983: 354. Praha.

Chlupáč, I.  (1984): A new phyllocarid crustacean from the topmost Silurian of Bohemia. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 59(1): 41-43. Praha.

Chlupáč, I.  (1984): Devon Zlatého koně. - Český kras, 9: 17-27. Beroun.

Chlupáč, I.  (1984): K sedmdesátinám RNDr. Aloise Přibyla, CSc. - Časopis pro mineralogii a geologii, 29(3): 436. Praha.

Chlupáč, I.  (1984): Nová mezinárodní usnesení o devonském útvaru. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 59(6): 374-379. Praha.

Chlupáč, I.  - Vejnar, Z. (1984): K nové učebnici regionální geologie. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 59(4): 249-251. Praha.

Chaloupský, J. - Chlupáč, I.  (1984): A star-like ichnofossil from the Krkonoše?Jizerské hory metamorphic complex of northern Bohemia. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 59(1): 45-48. Praha.

Isaacson, P.- Chlupáč, I.  (1984): Significance of a Tropidoleptus Assemblage from the Devonian of the Moravo-Silesian region, Czechoslovakia. - Časopis pro mineralogii a geologii, 29(2): 141-154. Praha.

Chlupáč, I.  (1984): In: M. Suk et al.: Geological History of the Territory of the Czech Socialist. Republic. 396 pp., Geological Survey. Praha.

Chlupáč, I.  (1984): The Lower Devonian stages. In: Proceedings, Sect. I: Stratigraphy. 27. International Geological Congress, Moskva.

Chlupáč, I.  (1984): Devon. In: J. Kovanda et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 12-412, Rudná, p. 31-48. Ústř. Úst. geol., Praha.

Chlupáč, I.  (1985): Vývoj stratigrafie Barrandienu. - Časopis pro mineralogii a geologii, 30(1): 1-16. Praha.

Chlupáč, I.  (1985): K životnímu jubileu RNDr. Vlasty Zukalové. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 60(4): 253-255. Praha.

Chlupáč, I.  (1985): Pokrok ve výzkumu devonského útvaru. - Věda a lidstvo.

Chlupáč, I.  (1985): Comments on the Lower-Middle Devonian boundary. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 75: 389-400. Frankfurt a.M.

Chlupáč, I.  - Lukeš, P. - Paris, F. - Schönlaub, H. P. (1985): The Lochkovian-Pragian boundary in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czechoslovakia).- Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 128(1): 9-41. Wien.

Mišík, M. - Chlupáč, I.  - Cícha, I. (1985): Stratigrafická a historická geológia. 570 pp. Slov. ped. naklad. Bratislava.

Chlupáč, I.  (1986): Silur v metamorfovaném ostrově sedlčansko-krásnohorském. Silurian in the Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "islet". - Věstník Ústředního ústavu geologického, 61(1): 1-10. Praha.

Chlupáč, I.  (1986): Stratigrafie a paleontologie na 27. mezinárodním geologickém kongresu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 61(1): 58-60. Praha.

Chlupáč, I.  (1986): Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků. - Časopis pro mineralogii a geologii, 31(3): 328-329. Praha.

Chlupáč, I.  (1986): Meždunarodnaja škala devona. - Nauka i čelovečenstvo, 1986. p.77-89. Moskva.

Chlupáč, I.  (1986): Two index trilobites from the Lochkovian-Pragian boundary beds of Bohemia (Lower Devonian, Czechoslovakia). - Věstník Ústředního ústavu geologického, 61: 203-208. Praha.

Chlupáč, I.  - Lukeš, P. - Paris, F. - Schönlaub, H. P. (1986): Biostratigrafický výzkum hraničních vrstev mezi stupni lochkov a prag ve spodním devonu Barrandienu. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1984, 82-83. Praha.

Chlupáč, I. - Kukal, Z. (1986): Reflection of possible global Devonian events in the Barrandian area, ČSSR In: Lecture Notes in Earth Sciences, 8: 169-179. Berlin, Heidelberg.

Chlupáč, I. (1986): Comments on the Lower-Middle Devonian boundary. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 75: 389-400. Frankfurt a. M.

Chlupáč, I.  - Hladil, J. - Lukeš, P. et al. (1986): Barrandian-Moravian Karst 1986. Field Conference of the International Subcommission on Devonian Stratigraphy. A field trip guidebook. p.1-62. Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I. (1986): Eurypterids, Phyllocarid crustaceans. In: J. Kříž et al.: Přídolí: the fourth subdivision of the Silurian. - Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt, 129(2): 338-339. Wien.

Chlupáč, I. (1986): Devon. In: V. Havlíček et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 12-414 Černošice, p. 34-44. Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I. (1987): Ecostratigraphy of Silurian trilobite assemblages of the Barraandian area, Czechoslovakia. - Newsletters on Stratigraphy, 17: 169-186. Berlin, Stuttgart.

Chlupáč, I. (1987): Ordovician ichnofossils in the metamorphic mantle of the Central Bohemian Pluton. - Časopis pro mineralogii a geologii, 32: 249-260. Praha.

Chlupáč, I. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 12-41 Králův Dvůr. Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I. (1987): Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku. - Časopis pro mineralogii a geologii, 32: 17-25. Praha.

Chlupáč, I.  - Kukal, Z. (1988): Possible global events and the stratigraphy of the Barrandian Paleozoic (Cambrian-Devonian, Czechoslovakia). - Sborník geologických věd, Geologie, 43: 83-146. Praha.

Chlupáč, I. (1988): Geologické zajímavosti pražského okolí. 249 pp., Academia. Praha.

Chlupáč, I.  - Kukal, Z. (1987): Odraz globálních událostí ve stratigrafii staršího paleozoika Barrandienu. - Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1985, 70-72. Praha.

Chlupáč, I. (1988): Devon. In: J. Cháb et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25 000, 12-421 Praha-jih. Ústř. Úst. geol. Praha.

Chlupáč, I. (1988): The enigmatic arthropod Duslia from the Ordovician of Czechoslovakia. - Palaeontology, 31: 611-620. London.

Chlupáč, I. (1988): The Devonian of Czechoslovakia and its stratigraphic significance. In: Devonian of the World, vol. 1. - Canadian Society of Petroleum Geology, Memoir, 14: 481-497. Calgary (Alberta).

Chlupáč, I. (1988): Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary, 1987. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 63: 375-377. Praha.

Chlupáč, I. (1989): Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet" in Bohemia (Proterozoic? to Devonian). - Časopis pro mineralogii a geologii, 34, 1-16. Praha.

Chlupáč, I. (1989): Fossil communities in the metamorphic Lower Devonian of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia. - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 177: 367-392. Stuttgart.

Chlupáč, I. (1989): Orientační biostratigrafický výzkum metamorfovaného paleozoika v plášti středočeského plutonu. – Zprávy o geologických výzkumech (Ústř. Úst. geol.) v r. 1986, 62-64. Praha.

Chlupáč, I. - Šnajdr, M. (1989): A remarkable Pragian trilobite assemblage from the Barrandian. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 64: 129-142. Praha.

Chlupáč, I. - Oliver, W.A. (1989): Decision on the Lochkovian-Pragian boundary stratotype (lower Devonian). - Episodes, 12(2): 109-113. Ottawa.

Chlupáč, I. (1989): The stratigraphically latest trilobite of the Barrandian area. - Časopis pro mineralogii a geologii, 34: 319-322. Praha.

Chlupáč, I. (1989): In memorian RNDr. Aloise Přibyla, CSc. - Časopis pro mineralogii a geologii, 34: 333. Praha.

Chlupáč, I. (1989): In memorian RNDr. Milana Šnajdra. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 64: 318-320. Praha.

Chlupáč, I. (1990): Vyšehradská skála: význačný geologický objekt. - Nika, 11(7/8): 157-158. Praha.

Chlupáč, I. - Lang, V. (1990): Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny. - Časopis pro mineralogii a geologii, 35: 87-89. Praha.

Chlupáč, I. (1990): Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu. - Věstník Ústředního ústavu geologického, 65(4): 194-199. Praha.

Chlupáč, I. (1990): Structure and environment of the ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia. - Časopis pro mineralogii a geologii, 35(4): 373-387. Praha.

Chlupáč, I. 1991): Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967). - Časopis pro mineralogii a geologii, 36: 177-179. Praha.

Chlupáč, I. (1991): Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory. - Časopis pro mineralogii a geologii, 36(2/3): 163-173. Praha.

Oliver, W. A. - Chlupáč, I. (1991): Defining the Devonian: 1979-1989. - Lethaia, 24: 119-122. Oslo.

Chlupáč, I. (1992): Middle Devonian trilobites from Čelechovice in Moravia (Czechoslovakia). - Sborník geologických věd, Paleontologie, 32: 123-161. Praha.

Chlupáč, I. (1992): The metamorphic Palaeozoic of the "Islet" Zone as a possible connecting link between the Barrandian and the Moldanubian. In  Z. Kukal (Ed.): Proceedings of the First International Conference on the Bohemian Massif, Prague 1988, p. 49-52. Praha.

Chlupáč, I. - Havlíček, V. - Kříž, J. - Kukal, Z. - Štorch, P. (1992): Paleozoikum Barrandienu (kambrium-devon). (Paleozoic of the Barrandian, in Czech). vyd. Český geologický ústav (Ed.). Praha.

Chlupáč, I. (1992): Světové dědictví a geologické objekty. - Časopis pro mineralogii a geologii, 37: 65-66. Praha.

Vacek, J. - Chlupáč, I. - Klomínský, J. (1992): Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Socialist Republic", p. 320. In:  Z. Kukal (Ed.): Proceedings of the First International Conference on the Bohemian Massif, Prague 1988.

Chlupáč, I. (1992): New aristozoid crustaceans from the Lower Devonian of Bohemia. - Časopis pro mineralogii a geologii, 37(4): 289-296. Praha.

Chlupáč, I. (1992): Trilobites from the Givetian and Frasnian of the Holy Cross Mountains. - Acta Palaeontologica Polonica, 37(2/4): 395-406. Warszawa.

Chlupáč, I.  - Hladil, J. (1992): New Devonian occurrences in the Ještěd Mts., North Bohemia. - Časopis pro mineralogii a geologii, 37(3): 185-191. Praha.

Chlupáč, I. - Štorch, P. (Eds.) (1992): Regionálně geologické dělení Českého masívu na území České republiky. - Časopis České geologické společnosti při ČSAV, 37(4): 257-275. Praha.

Brauckmann, C. - Chlupáč, I. - Feist, R. (1993): Trilobites at the Devonian-Carboniferous boundary. - Annales de la Société géologique de Belgique, 115(2): 507-518. Liége, Bruxelles.

Chlupáč, I. (1993): Stratigraphic evaluation of some metamorphic units in the N part of the Bohemian Massif. - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 188(3): 363-388. Stuttgart.

Chlupáč, I. (1993): Geology of the Barrandian: a field trip guide. - Senckenberg Buch, 69, 163 pp. Frankfurt a. M.

Chlupáč, I. (1993): Memorandum o využití a ochraně hodnotných vápenců v koněpruské oblasti na Berounsku. – Ochrana přírody, 48(1): 309. Praha.

Jančaříková, I. - Chlupáč, I. (1993): Trilobites as gingerbread molds. - Trilobite Papers, 5: 23-24. Denman Island.

Chlupáč, I. (1993): Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu. - Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 1991, Kettner vol., 3/4, 201-212. Praha.

Chlupáč, I. (1993): The oldest fauna from Bohemia. In: Paläontologische Gesellschaft, 63. Jahrestagung 21-26. September 1993 in Prag. Abstrakte, p. 8-9. Praha.

Chlupáč, I. (1993): Exkursion Nr. 1. The Central Bohemian Lower Paleozoic. In: Paläontologische Gesellschaft, 63. Jahrestagung 21-26. September 1993 in Prag. Praha.

Chlupáč, I. (1994): Assemblages of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues. - Geologica et Palaeontologica, 28: 1-25. Marburg.

Chlupáč, I. (1994): Devonian trilobites: evolution and events. - Geobios, 27(4): 487-505. Villeurbanne.

Chlupáč, I. (1994): Brdy a geologické vědy. - Vesmír, 73(2): 83-85. Praha.

Chlupáč, I. (1994): Devonský útes u Koněprus. - Vesmír, 73: 618-623. Praha.

Jančaříková, I. - Chlupáč, I. (1994): Trilobiti v obřadní síni berounské radnice. - Český kras, 19: 41-51. Beroun.

Chlupáč, I. - Vrána, S. (Eds.) (1994): Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. - Journal of the Czech Geological Society, 39(1): 127-144. Praha.

Chlupáč, I. (1994): Facies and paleogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif. - Journal of the Czech Geological Society, 39(1): 16-17. Praha.

Chlupáč, I. - Hladil, J. (1994): 10. Devon, Devonian. In: J. Klomínský (Ed.): Geologický atlas České republiky, stratigrafie. Geological Atlas of the Czech Republic. Stratigraphy. Český geologický ústav. Praha.

Chlupáč, I. (1994): Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg (Willi Ziegler Festschrift II), 169: 299-317. Frankfurt a.M.

Chlupáč, I. - Kraft, J. - Kraft, P. - Fatka, O. - Kukal, Z. - Mergl, M. - Mikuláš, R. - Rejentová, P. (1994): Ochrana a zhodnocení nejstarších makrofosilií na území Čech (Protection and evaluation of oldest macrofossils on the territory of Bohemia), p. 43-44. In: F. Reichmann (Ed.): Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993. Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha.

Chlupáč, I. (1995): Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy. In: Klassische Fundstellen der Paläontologie, III, p. 27-37, Goldschneck-Verlag, Korb.

Chlupáč, I. (1995): Evaluation of some Devonian standard boundaries. - Nova Acta Leopoldina, 291(71): 41-52.

Chlupáč, I. (1995): Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia. - Journal of the Czech Geological Society, 39(2/3): 147-162. Praha.

Chlupáč, I. (1995): Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum). pp. 379-391. In: Pre-Permian geology of Central and Eastern Europe. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Chlupáč, I. (1995): Trilobites as Neobaroque ceiling decorations. - Trilobite Papers, 7: 9-11. Denman Island.

Chlupáč, I. (1996): In: Klassische Fundstellen der Paläontologie, III., p. 42. Goldschneck-Verlag, Korb.

Chlupáč, I. (1996): Lower Cambrian arthopods from the Paseky Shale, (Barrandian area, Czech Republic). - Journal of the Czech Geological Society, 40(4): 9-36. Praha.

Chlupáč, I. (1996): Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: geological and paleontological observations. - Bulletin of the Czech Geological Survey, 71(3): 193-208. Praha.

Chlupáč, I. (1996): Neptunické žíly v devonu u Koněprus. p. 16. In: Sedimentární geologie v České republice, Geologická sekce PřF UK, Praha.

Chlupáč, I. - Kraft, J. - Kraft, P. (1996): Geology of fossil sites with the oldest Bohemian fauna (Lower Cambrian, Barrandian area). - Journal of the Czech Geological Society, 40(4): 1-8. Praha.

Kachlík, V. - Chlupáč, I. (1996): Základy geologie: historická geologie. 342 pp., Karolinum, Praha.

Skoček, V. - Chlupáč, I. - Pouba, Z. (1996): Výzkum perivulkanických litofacií barrandienského proterozoika a jejich biocenóz. In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1995, s. 20-20, MŽP, Praha.

Chlupáč, I. (1997): Comments to subdivision of the Emsian Stage. - Newsletter of the Subcommission on Devonian Statigraphy, 14: 7-8.

Chlupáč, I. (1997): Paleozoic ichnofossils in phyllites near Železný Brod, northerm Bohemia. - Journal of the Czech Geological Society, 42: 75-94. Praha.

Chlupáč, I. - Ferrer, E. - Magrans, J. - Mane, R. - Sanz, J. (1997): Early Devonian eurypterids with Bohemian affinities from Catalonia (NE Spain). - Batalleria, 7: 9-21. Barcelona.

Kachlík, V. - Chlupáč, I. (1997): Základy geologie: historická geologie, 341 pp., Karolinum, Praha.

Chlupáč, I. (1998): Devon, Barrandian. pp. 289-326. In: Devon Korrelationstabelle, Frankfurt a. M.

Chlupáč, I. (1998): K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus. - Věstník Českého geologického ústavu, 73(1): 1-13. Praha.

Chlupáč, I. (MS) (1998): New paleontological finds in the western part of the Krkonoše-Jizerské hory Mts. metamorphics and their impact on stratigraphical and tectonical concepts. pp. 29-36, MS PřFUK, Praha.

Chlupáč, I. (1998): Reports of Bohemian trilobites before Barrande. - Trilobite Papers, 1998, 10, 33-36. Denman Island.

Chlupáč, I. (1998): The Bohemian Massif. pp. 7-10. In: Genetic significance of phosphorus in fractionated granites. Excursion guide, Praha.

Chlupáč, I. - Fatka, O. - Prokop, R. - Turek, V. (1998): Výzkum klasické paleontologické lokality Luh ve skryjském kambriu. - Journal of the Czech Geological Society, 43(3): 169-173. Praha.

Chlupáč, I. - Lukeš, P. (1998): Comments on Pragian/Zlíchovian and Zlíchovian/Dalejan boundaries in the Barrandian area, Czech Republic. - Newsletter of the International Subcommission on Stratigraphy, 15: 23-27.

Budil, P. - Štěpánek, P. - Adamovič, J. - Coubal, M. - Chlupáč, I. - Opletal, M. - Valečka, J. (1999): Examples of important geological localities in the Sudetes (Czech Republic). - Special Papers, Polish Geological Institute, 1999, 2, 27-32.

Chlupáč, I. (1999): Barrande's stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition: comparison with present state. - Journal of the Czech Geological Society, 44(1-2): 3-30. Praha.

Chlupáč, I. (1999): Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic. - Bulletin of the Czech Geological Survey, 74(3): 369-370. Praha.

Chlupáč, I. (1999): Pragian/Zlíchovian and Zlíchovian/Dalejan boundary sections in the Lower Devonian of the Barrandian area, Czech Republic. - Newsletters on Stratigraphy, 37(1-2): 75-100. Berlin, Stuttgart.

Chlupáč, I. (1999): Some problematical arthropods from the Upper Ordovician Letná Formation of Bohemia. - Journal of the Czech Geological Society, 44(1-2): 79-91. Praha.

Chlupáč, I. (1999): Unusual arthropods from the Bohemian Ordovician: a review. - Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 43(1-2): 393-396. Praha.

Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. 279 pp., Academia, Praha.

Kachlík, V. - Chlupáč, I. (1999): Geology of the southwestern part of the Krkonoše Crystalline Unit. Field trip guide - exc. C1 - Lausitz and Ještěd Mts - part Ještěd Mts., pp. 74-87. In: Tagungsband zur 8. Jahrestagung im Goerliztz, 1999, zum Haupttema Westsudeten, Gesellschaft für Geowissenschaften e. V., Berlin.

Kraft, P. - Kraft, J. - Chlupáč, I. (1999): Day 1, stop 6: Točník. pp. 18-19. In: Excursion Guide Barrandian. Post-Conference Fieldtrip, 8th ISOS Prague 1999, Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň.

Chlupáč, I. (2000): Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: observations from the Barandian area, Czech Republic. - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 215(1): 97-124. Stuttgart.

Chlupáč, I. (2000): Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti. - Věstník Českého geologického ústavu, 75(4): 361-369. Praha.

Chlupáč, I. - Feist, R. - Morzadec, P. (2000): Trilobites and standard Devonian stage boundaries. - Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 220: 87-98. Frankfurt a.M.

Crick, R.E. - Ellwood, B.B. - Hladil, J. - Chlupáč, I. - Hrouda, F. et al. (2001): Magnetostratigraphy susceptibility of the Přídolian-Lochkovian (Silurian-Devonian) GSSP (Klonk, Czech Republic) and coeval sequence in Anti-Atlas Morocco. - Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 167: 73-100. Amsterdam.

Chlupáč, I. - Kolář, P. (2001): First homalonotid trilobites from the Devonian of Bohemia and their significance. - Bulletin of the Czech Geological Survey, 76(3): 179-186. Praha.

Chlupáč, I. (2001): Die Silur-Devon-Grenze von Karlštejn (Tschechien). In: Klassische Fundstellen der Paläontologie, pp. 27-40. Goldschneck-Verlag, Korb.

Chlupáč, I. (2001): Vladimír Havlíček as a geologist. - Journal of the Czech Geological Society, 46(3-4): 5-6. Praha.

Chlupáč, I. (2002): Radvan Horný sedmdesátiletý (Radvan Horný 70 years old). -  Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 171(1-4): 68-80. Praha..in memoriam

Site Map
Best Excerpts
Bibliographies
Index of Articles
Picture Gallery