Václav Petr 

Petr, V. (1981): Anomální pygidium trilobita Platyscutellum formosum (Barrande, 1846) ve sbírkách Okresniho muzea v Berouně. – Český kras, 6: 36-39. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1981): Sbírky trilobitů v Okresnim muzeu v Berouně a výstava "Trilobiti starších prvohor středních Čech" v roce 1981. – Český kras, 6: 67-70. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1981): První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C). First find of an insect in the quarry "Na Štilci" near Tlustice, Žebrák Basin, Central Bohemia (Upper Carboniferous, Westfalian C). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 152 (3/4): 152. Praha. ISSN 1802-6842

Petr, V. (1982): Ivo Chlupáč: Stratigraphic terminology of the Devonian in Central Bohemia (Barrandian area, Czechoslovakia). Recenze. - Věst. Ústř. Úst. geol., 5(1981). – Český kras, 7: 67-68. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1983): Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně. Teratological pygidium of the trilobite species Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) deposited in the District Museum of Beroun. – Český kras, 8: 56-59. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1983): Svrchnopřídolská fauna ostnokožců (Echinodermata) z "lobolitové stráně" u Řeporyj (nejvyšší silur). Uppermost Silurian echinoderm fauna of the "lobolith hillside" near Řeporyje, Central Bohemia. – Český kras, 8: 51-55. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1983): Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně. – Český kras, 8: 60-62. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1984): Způsob života "karpoida" druhu Anatiferocystis spinosa Ubaghs, 1979 (Homalozoa, Stylophora) z českého středního ordoviku. Mode of life of the "carpoid" Anatiferocystis spinosa Ubaghs, 1979 (Homalozoa, Stylophora) from the Bohemian Middle Ordovician. – Český kras, 10: 75-79. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1984): Neobvyklá scyphokrinitidní plurikolumnálie z přídolského souvrství "lobolitové stráně" u Řeporyj. An anomalous scyphocrinitid pluricolumnal from Přídolí Formation (Upper Silurian) of the "lobolith hillside" near Řeporyje (Central Bohemia). – Český kras, 10: 80-82. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1984): 2. stupeň evidence a kategorizace paleontologických sbírek Okresního muzea v Berouně. – Český kras, 10: 87-91. Beroun. ISSN 1211–1643

Prokop, R. J. - Petr, V. (1986): Revision of the superfamily Melocrinitacea d'Orbigny, 1852 (Crinoidea, Camerata) in Silurian and Devonian of Bohemia. – Sborník Národního muzea, Řada B, 42 (3/4): 197-219. Praha. ISSN 0036-5343

Prokop, R. J. - Petr, V. (1986): Echinoid remains from the Upper Silurian of Bohemia. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 61(4): 223-227. Praha. ISSN 0042-4730

Prokop, R. J. - Petr, V. (1987): Marhoumacrinus legrandi, gen. et sp. n. (Crinoidea, Camerata) from Upper Silurian - Lowermost Devonian of Algeria. – Sborník Národního muzea, Řada B, 43(1): 1-14. Praha. ISSN 0036-5343

Prokop, R. J. - Petr, V. (1987): First find of ophiocistioids (Echinodermata) in the Bohemian Lower Devonian. – Časopis pro mineralogii a geologii, 32 (2): 161-163. Praha. ISSN 0008-7378

Prokop, R. J. - Petr, V. (1987): Eutaxocrinus capella sp.n. (Crinoidea, Flexibilia) from the Bohemian Lower Devonian (Zlichovian). – Časopis pro mineralogii a geologii, 32(2): 165-167. Praha. ISSN 0008-7378

Petr, V. (1988): A notice on the occurrence of Bohemura jahni (Echinodermata, Ophiuroidea) in the Bohemian Middle Ordovician. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 63(1): 35-38. Praha. ISSN 0042-4730

Prokop, R. J. - Petr, V. (1989): Gemmacrinus perplexus n. gen., n.sp. (Crinoidea, ?Camerata or ?Inadunata) from Lower Devonian of Bohemia. – Sborník Národního muzea, Řada B, 44(for 1988) (2): 127-135. Praha. ISSN 0036-5343

Prokop, R. J. - Petr, V. (1989): New Silurian and Devonian crinoid taxa from Bohemia. – Časopis pro mineralogii a geologii, 34(1): 45-57. Praha. ISSN 0008-7378

Petr, V. (1989): Revision of morphology and ecology of Bohemura jahni Jaekel, 1903 (Ophiuroidea, Protasteridae) from Bohemian Middle Ordovician. – Sborník Národního muzea, Řada B, 45 (1): 1-20. Praha. ISSN 0036-5343

Petr, V. (1989): Two new species of brittle-stars (Ophiuroidea, Protasteridae) from the Upper Ordovician of Bohemia. – Sborník Národního muzea, Řada B, 45(2): 61-71. Praha. ISSN 0036-5343

Petr, V. (1989): Ilustrace knihy - Prokop, Rudolf: Zkamenělý svět. Nakl. Práce, edice Kotva. 95 perokreseb. ISBN 80-208-0888-4

Prokop, R. J. - Petr, V. (1990): Letenocrinus longibrachialis gen. et sp. n. (Echinodermata, Paracrinoidea?) z českého středního ordoviku. Letenocrinus longibrachialis gen. et sp. n. (Echinodermata, Paracrinoidea?) from the Bohemian Middle Ordovician. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 155 (for 1986) (3/4): 105-108. Praha. ISSN 1802-6842

Prokop, R. J. - Petr, V. (1991): Torrocrinus grandis, gen. et sp. n. (Crinoidea) from Lower Devonian Koněprusy Limestone of the Barrandian area (Czechoslovakia). In: Roček, Z. (Ed.): Czechoslovak Paleontology 1990 (Abstract): 21. Carolinum Press, Praha.

Prokop, R. J. - Petr, V. (1991): New microcrinoids from the Trebotov Limestone of the Bohemian Lower Devonian (Dalejan = Upper Emsian). In: Roček, Z. (Ed.): Czechoslovak Paleontology 1990 (Abstract): 22. Carolinum Press, Praha.

Petr, V. (1991): W. F. Gutmann: Die Evolution hydraulischer Konstruktionen: organismische Wandlung statt altdarwinistischer Anpassung. - 201 str., Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt a. M., 1989. Recenze. – Časopis pro mineralogii a geologii, 36 (1): 75-76. Praha. ISSN 0008-7378

Prokop, R. J. - Petr, V. (1991): New microcrinoids from the Třebotov Limestone of the Bohemian Lower Devonian (Dalejan = Upper Emsian). – Časopis pro mineralogii a geologii, 36(2/3): 131-136. Praha. ISSN 0008-7378

Prokop, R. J. - Petr, V. (1991): Torrocrinus grandis, gen. et sp. n. (Crinoidea) from Lower Devonian Koněprusy Limestone of the Barrandian area (Czechoslovakia). – Věstník Ústředního ústavu geologického, 66(6): 365-368. Praha. ISSN 0042-4730

Prokop, R. J. - Petr, V. (1991): Type specimens of fossils in the National Museum, Prague. Vol. 2: Palaeozoic Crinoidea. 74 pp., Museum of Natural History (for 1990). Praha. ISBN 80-7036-014-3

Petr, V. (1992): "Nižší" nebo "vyšší"? – Vesmír, 71(11): 638-643. Praha. ISSN 1214-4029

Prokop, R. J. - Petr, V. (1993): New flexible crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. – Folia Musei Rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Geologica, 38: 1-19. Plzeň. ISSN 1805-2371

Prokop, R. J. - Petr, V. (1993): Lecanocrinus Hall, 1852 (Crinoidea, Flexibilia) in the Bohemian Silurian and Lower Devonian. In: Prokop, R. J. and Petr, V.: New flexible crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. – Folia Musei Rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Geologica, 38: 1-15. Plzeň. ISSN 1805-2371

Prokop, R. J. - Petr, V. (1993): Taxocrinus sp. (Crinoidea, Flexibilia) in the Middle Devonian of Moravia (Czech Republic). In: Prokop, R. J. - Petr, V.: New flexible crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. – Folia Musei Rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Geologica, 38: 16-19. Plzeň. ISSN 1805-2371

Prokop, R. J. - Petr, V. (1994): Timocrinus gen. n. (Crinoidea, Inadunata) z českého spodního devonu. Timocrinus gen.n. (Crinoidea, Inadunata) from the Lower Devonian of Bohemia. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 162 (for 1993), (1-4): 67-69. Praha. ISSN 1802-6842

Petr, V. (1994): Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem. – Český kras, 19: 55-62. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1994): 60th Birthday of Rudolf J. Prokop. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 163(1-4): 121-128. Praha. ISSN 1802-6842

Petr, V. (199X): RNDr. Rudolf J. Prokop, CSc. šedesátníkem. – Bulletin České geologické společnosti, in press

Prokop, R. J. - Petr, V. (1994): First find of edrioasteroids (Echinodermata) in the Bohemian Devonian (Barrandian area). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 163 (1-4): 93-94. Praha. ISSN 1802-6842

Petr, V. (1994): ilustrace pro katalog: Návrat dinosaurů: Animované modely firmy DINAMATION představované společností UNITED EXHIBITS I ApS (The return of the dinosaurs: Robot models of DINAMATION INTERNATIONAL CORPORATION presented by UNITED EXHIBITS I ApS), perokresby str. 12-21. Praha.

Prokop, R. J. - Petr, V. (1994): A note on the phylogeny of scyphocrinitid crinoids. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 1992 (1/2): 31-36. Praha. ISSN 0001-7132.

Mikuláš, R. - Petr, V. - Prokop, R. J. (1995): First occurrence of a "brittlestar bed" (Echinodermata, Ophiuroidea) in Bohemia (Ordovician, Czech Republic). – Bulletin of the Czech Geological Survey, 70 (3): 17-24. Praha. ISSN 1210-3527.

Petr, V. (1995): Relativity in phylogenetic and systematic science. Bookreview on: Müller, Arno Hermann: "Lehrbuch der Paläozoologie. Band II, Invertebraten, Teil I, Protozoa - Mollusca 1.", 4. neu bearb. und erw. Auflage. 685 pp., 746 figs. Jena, Stuttgart, G. Fischer Verlag 1993. ISBN 3-334-60409-8. – Folia Geobotanica & Phytotaxonomica, 30 (3): 372-373. Průhonice near Praha. ISSN 0015-5551

Prokop, R. J. - Petr, V. (1995): New finds of isolated cup plates of the crinoid genus Edriocrinus in the Bohemian Lower and Middle Devonian. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 166 (1-4): 49-50. Praha. ISSN 1802-6842

Prokop, R. J. - Petr, V. (1995): Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Barrandian, Bohemia). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 166 (1-4): 75-76. Praha. ISSN 1802-6842

Prokop, R. J. - Petr, V. (1995): Edriocrinus cf. ata Prokop, 1976 (Crinoidea) from the Koněprusy Limestone of the Bohemian Lower Devonian, attached inside a platyceratid shell. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 166 (1-4): 105-106. Praha. ISSN 1802-6842

Kácha, P. - Petr, V. (1996): Camouflage and mimicry in fossils, I: General part. – Acta Musei Nationalis Pragae, Ser. B., Historia Naturalium, 51 (1-4): 53-82. Praha. ISSN 0036-5343

Petr, V. - Kácha, P. (1996): Camouflaged trilobites? – Ordovician News, 13: 58-59. IUGS Commission on Stratigraphy, Subcommission on Ordovician Stratigraphy. S. John's (Newfoundland).

Kácha, P. - Petr, V. (1996): The generic affiliation of Bohemian asaphid trilobites (Trilobita, stage Beroun, Ordovician, Czech Republic). – Bulletin of the Czech Geological Survey, 71 (3): 251-254. Praha. ISSN 1210-3527.

Petr, V. (1996): Kritický úvod do teorie přírodního výběru, 178 pp., VŠ skripta; pro PřF UK vydalo nakladatelstvi PERES. Praha. ISBN 80-901691-1-2

Petr, V. (1996): Extinctions in the fossil record: a developmental paradigm. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 71 (4): 351-365. Praha. ISSN 1210-3527.

Prokop, R. J. - Petr, V. (1996): Kuzbassocrinus cf. bystrowi Yeltyschewa, 1957 (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone of the Barrandian area (Czech Republic). – Journal of the Czech Geological Society, 41 (3/4): 220-222. Praha. ISSN 1802-6222

Petr, V. - Drábková, I. (1997): Pani Soňa Výšková a jejích nedožitých 84 let. - původně pro Bulletin České geologické společnosti, Praha; poté pro http://www.natur.cuni.cz/~vpetr/Nekrolog.htm, nyní pro http://www.mprinstitute.org/vaclav/Nekrolog.htm

Kácha, P. - Petr, V. (1997): Kamufláž a mimikry u barrandienských trilobitů? – Český kras, 23: 51-54. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. (1997): Jak druhy vymírají. – Český kras, 23: 54-57. Beroun. ISSN 1211–1643

Petr, V. - Prokop, R. J. - Mihaljevič, M. - Šebek, O. (1997): Chemical composition of the crinoid skeletal remains (Echinodermata) in the weathered limestones of the Bohemian Lower Devonian (Barrandian area). – Journal of the Czech Geological Society, 42 (1-2): 41-58. Praha. ISSN 1802-6222

Prokop, R. J. - Petr, V. (1997): The genus Pygmaeocrinus Bouška, 1947 (Crinoidea, Inadunata) in the Devonian of the Barrandian area (Czech Republic). – Acta Musei Nationalis Pragae, Serties B: Historia Naturalis, 53 (1-2): 1-10. Praha. ISSN 0036-5343

Prokop, R. J. - Petr, V. (1998): How the Echinoderm Changed Its Symmetry or On the search for common mechanisms to generate archetypal forms. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 73 (4): 351-354. Praha. ISSN 1210-3527.

Prokop, R. J. - Petr, V. (1998): Type specimens of fossils in the National Museum, Prague. Vol.2, Palaeozoic Crinoidea. Supplement 1991-1997. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series),  167 (1-4): 1-24. Praha. ISSN 1802-6842

Prokop, R. J. - Petr, V. (1998): Isolated skeletal ossicles of the crinoid Family Catillocrinidae WACHSMUTH et SPRINGER, 1866 in the Devonian of Bohemia (Czech Republic). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná  (Journal of the National Museum, Natural History Series),  167 (1-4): 52-53. Praha. ISSN 1802-6842

Prokop, R. J. - Petr, V. (1998): Decacrinus bohemicus sp. n. (Crinoidea, Col.) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian area  (Czech Republic). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series),  167 (1-4): 53-54. Praha. ISSN 1802-6842

Petr, V. (1999): diskuse k: Latiméria v Ázii. – Vesmír, 78 (6): 337. Praha. ISSN 1214-4029

Prokop, R. J. - Petr, V. (1999): Echinoderms in the Bohemian Ordovician. – Journal of the Czech Geological Society, 44 (1-2): 63-68. Praha. ISSN: 1802-6222

Hotchkiss, F. H. C. - Prokop, R. J. - Petr, V. (1999): Isolated skeletal ossicles of a new brittlestar of the Family Cheiropterasteridae Spencer, 1934 (Echinodermata: Ophiuroidea) in the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic). – Journal of the Czech Geological Society, 44 (1-2): 189-193. Praha. ISSN: 1802-6222

Petr, V. (1999): 55th Birthday of Frederick H. C. Hotchkiss. - http://www.natur.cuni.cz/~vpetr/Birth.htm - linked in Virtual Echinoderm Newsletter, number 24.

Petr, V. (1999): Zen philosophy and adaptation via natural selection. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series), 168 (1-4): 1-3. Praha. ISSN 1802-6842

Petr, V. (1999): 65th Birthday of dr. Rudolf J. Prokop. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series), 168 (1-4): 5-6. Praha. ISSN 1802-6842

Prokop, R. J. - Petr, V. (1999): Carpocrinus ornatus (Angelin, 1878) (Crinoidea, Camerata) from the Silurian of the Barrandian area (Czech Republic). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series), 168 (1-4): 135-136. Praha. ISSN 1802-6842

Hotchkiss, F. H. C. - Prokop, R. J. - Petr, V. (1999): Isolated vertebrae of brittlestars of the Family Klasmuridae Spencer, 1925 (Echinodermata: Ophiuroidea) in the Devonian of Bohemia (Czech Republic). – Journal of the Czech Geological Society, 44 (3-4): 329-333. Praha. ISSN: 1802-6222

Petr, V. (2000): British metaphysics as reflected in Robert Broom's evolutionary theory. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 75(1): 73-85. Praha. ISSN 1210-3527.

Petr, V. (2000): Zen philosophy and the nature of time. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series), 169(1-4): 119-122. Praha. ISSN 1802-6842

Prokop, R. J. - Petr, V. (2001): Remarks on palaeobiology of juvenile scyphocrinitids and marhoumacrinids (Crinoidea, Camerata) in the Bohemian uppermost Silurian and lowermost Devonian.Journal of the Czech Geological Society, 46 (3/4): 173-182. Praha. ISSN: 1802-6222

Prokop, R. J. - Petr, V. (2001): Second find of crinoid "Vletavicrinus haueri" Waagen et Jahn, 1899 in Přídolí Limestone, Upper Silurian, Barrandian area (Czech Republic).Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series), 170 (1-4): 105-106. Praha. ISSN 1802-6842

Prokop, R. J. - Petr, V. (2002): Survey of echinoderms and a new ophiocistioid Branzoviella talpa gen et sp. n.  (Echinodermata, Ophiocistioidea) in the Lower Devonian, Lochkov Formation of the Barrandian area, Czech Republic. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 77 (3): 237-240. Praha. ISSN 1210-3527.

Kraft, J. - Kraft, P. - Petr, V.  (2003): Ivo Chlupáč - In Memoriam. – Ordovician News, 20. IUGS Commission on Stratigraphy, Subcommission on Ordovician Stratigraphy. S. John's (Newfoundland).

Prokop, R. J. - Petr, V. (2003): Plasiacystis mobilis, gen. et sp. n., a strange "carpoid" (Echinodermata, ?Homoiostelea: Soluta) in the Bohemian Ordovician (Czech Republic). – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis, 59 (2003) (3-4): 151-162. Praha. ISSN 0036-5343

Petr, V. (2003): překlad knihy: McAuley, Paul J.: Pasqualův anděl (Pasquale's Angel). 352 s., vyd. Laser. Plzeň. ISBN 978-80-7193-155-1

Petr, V. (2004): překlad knihy: Simak, Clifford D.: Zvláštní mise (Special Deliverance, Ballantine Books, New York 1982). 304 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7254-530-2

Petr, V. (2004): Clifford Simak – pár slov o něm a o času (ke stému výročí autorova narození), str. 263-269. In: překlad knihy: Simak, Clifford D.: Zvláštní mise (Special Deliverance, Ballantine Books, New York 1982). 304 s.; vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7254-530-2

Petr, V. (2004): Charakteristické myšlenky o povaze času v díle Clifforda D. Simaka ve srovnání s ostatní science fiction (+  Simakova díla citovaná v doslovu), str. 271-294. In: překlad knihy: Simak, Clifford D.: Zvláštní mise (Special Deliverance, Ballantine Books, New York 1982). 304 s.; vyd. Triton. Praha.

Prokop, R. J. - Petr, V. (2004): Pleurocystitidae gen. et sp. indet. (Cystoidea, Rhombifera) in the Bohemian Devonian (Czech Republic). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series), 172 (1-4): 1-5. Praha. ISSN 1802-6842

Petr, V. (2004): Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday (Rudolf  before his employment at the National Museum, Praha). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series), 172 (1-4): 6-10. Praha. ISSN 1802-6842

Petr, V. (2005): překlad knihy: Maclellan, Alec: Záhada Longinova kopí (The Secret of the Spear: The Mystery of the Spear of Longinus, Souvenir Press, London 2004). 184 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7254-641-4

Petr, V.  (2006): New Paradigm in Evolutionary Biology and Paleontology (Nové paradigma v evoluční biologii a paleontologii). Web pages created  with the courtesy of Frederick H.C. Hotchkiss and Alexander Kisselgof.  http://www.mprinstitute.org/vaclav/Evolution.htm Marine and Paleobiological Institute, Martha's Vineyard, Mass.

Petr, V. (2006): překlad knihy: Simak, Clifford D.: Hlavní trať věčnosti (Highway of Eternity, Ballantine Books, New York 1986). 352 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7254-673-2

Petr, V. (2006): překlad knihy: Waltonová, Jo: Draví a krvežízniví (Walton, Jo: Tooth and Claw, TOR, New York 2003). 433 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7254-771-2

Petr, V. (2006): Nezáživný doslov překladatele ke knize „Draví a krvežízniví“ aneb Dračí společnost jako parodie na darwinovské zákonitosti přírodního výběru, str. 423-433. In: překlad knihy: Waltonová, Jo: Draví a krvežízniví (Walton, Jo: Tooth and Claw).vyd. Triton. Praha.

Petr, V. (2006): překlad knihy: Aquilina, Mike – Bailey, Christopher: Svatý grál: Ideál křesťanského rytířství a touha po dokonalosti (Aquilina, Mike – Bailey, Christopher: The Grail Code: Quest for the Real Presence, Loyola Press, Chicago 2006). 223 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7254-862-X

Petr, V. (2006): překlad knihy: Heinrich, Clark: Magické houby v náboženství a alchymii (Heinrich, Clark: Magic Mushrooms in Religion and Alchemy, Park Street Press, Rochester, Vermont 2002). 284 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7254-836-2

Petr, V. (2007): překlad knihy: Simak, Clifford D.: Předivo času (Time and Again, Simon & Schuster, New York 1951). 330 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7254-674-9

Petr, V. (2007): Doslov překladatele, str. 309-319. In: překlad knihy: Simak, Clifford D.: Předivo času (Time and Again, Simon & Schuster, New York 1951). 330 s., vyd. Triton. Praha.

Hotchkiss, F. H. C. - Prokop, R. J. - Petr, V. (2007): Isolated ossicles of the family Eospondylidae SPENCER et WRIGHT, 1966, in the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic), and correction of the systematic position of eospondylid brittlestars (Echinodermata: Ophiuroidea: Oegophiurida). – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis, 63 (2007) (1): 3-18. Praha. ISSN 0036-5343

Petr, V. (2007): Evoluční teorie: česko-anglický a anglicko-český výkladový slovník, 383 s., vydalo nakladatelstvi Triton. Praha. ISBN 978-80-7387-016-4.

Petr, V. (2007): překlad knihy: Challoner, Jack: Mozek (The Brain, Channel 4 Books in Equinox Series (Macmillan Publ. Ltd.), London 2000), 157 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7254-986-3.

Petr, V. (2008): překlad knihy: Spence, J. David: Mozková mrtvice: Prevence, výživová doporučení, recepty (How to Prevent Your Stroke, Vanderbilt University Press, Nashville 2006), 255 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7387-058-4.

Petr, V. (2008): překlad knihy: James, Ioan Mackenzie: Aspergerův syndrom: Mimořádní lidé - mimořádné výkony (Aspergers Syndrome and High Achievement: some very remarkable people, Jessica Kingsley Publishers, London a Philadelphia 2006), 199 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7387-099-7.

Petr, V. (2008): překlad knihy: González-Crussi, Frank: Věci viděné, neviděné, obscénní: Jak se díváme (On Seeing: things seen, unseen, and obscene, Overlook Duckworth, London 2006), 195 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7387-128-4.

Petr, V. (2009): překlad knihy: Katagiri, Dainin: Každý okamžik je vesmír: Zen a cesta časo-bytí (Each Moment is the Universe: zen and the way of being time, Shambhala, Boston (Mass.), London (Engl.) 2007), 223 s., vyd. Triton (edice Nové světy, sv. 1). Praha. ISBN 978-80-7387-213-7.

Petr, V. (2009): Pár slov k edici, ke knize a významu času v buddhismu, str. 197-215. In: překlad knihy: Katagiri, Dainin: Každý okamžik je vesmír: Zen a cesta časo-bytí; vyd. Triton (edice Nové světy, sv. 1). Praha. ISBN 978-80-7387-213-7.

Petr, V. (2009): překlad knihy: Bruyneel, Johan - Strickland, Bill: Mohli bychom také vyhrát: Na trase k úspěchu s duchovním otcem osmi vítězství v Tour de France (We Might As Well Win: on the road to success with the mastermind behind eight Tour de France victories, Houghton Mifflin Harcourt Company 2008), 235 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7387-304-2.

Petr, V. (2009): překlad knihy: Richo, David: Synchronicita: Skrytá moc zvláštní série náhod (Synchronicity: the power of coincidence: how life shows us what we need to know, Shambhala, Boston (Mass.), London (Engl.) 2007), 237 s., vyd. Triton (edice Nové světy, sv. 2). Praha. ISBN 978-80-7387-204-5.

Petr, V. (2009): překlad knihy: Bekoff, Marc: Na zvířatech záleží: Biolog vysvětluje, proč zacházet se zvířaty s respektem a soucitem (Animals Matter: a biologist explains why we should treat animals with compassion and respect, Shambhala, Boston (Mass.), London (Engl.) 2007), 224 s., vyd. Triton (edice Nové světy, sv. 3). Praha. ISBN 978-80-7387-322-6.

Petr, V. (2009): překlad knihy: Segalová, Nancy L.: Nedělitelná dvěma: Životy výjimečných dvojčat (Indivisible by Two: lives of extraordinary twins, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), London (Engl.) 2005), 261 s., vyd. Triton. Praha. ISBN 978-80-7387-252-6.

Petr, V. (2010): překlad knihy: Wilber, Ken: Stručná historie všeho (A Brief History of Everything, 2nd ed., Shambhala, Boston (Mass.), London (Engl.) 2000), 375 s., vyd. Triton (edice Nové světy, sv. 4). Praha. ISBN 978-80-7387-307-3.

Petr, V. (2010): překlad knihy: Walsh, Roger - Vaughanová, Frances (eds): Cesty přesažení ega: Transpersonální vize (Paths Beyond Ego: the transpersonal vision, Jeremy Tarcher/Putnam, 1993), 450 s., autoři: Ken Wilber, Daniel Goleman, Charles Tart, Jack Kornfield, Šrí Aurobindo, Ram Dass, Christina Grofová, Stanislav Grof, Huston Smith, William James, Jayne Gackenbachová, Georg Feuerstein, Michael Murphy, Fritjof Capra, Kenneth Ring, Aldous Huxley, Dalajlama, Stephen Laberge, Bill Devall, John Welwood aj.; vyd. Triton. Praha (edice Nové světy, sv. 5). ISBN 978-80-7387-408-7

Prokop, R. J. - Petr, V. (2010): New finds of Vadarocrinus vassa Prokop, 1984 (Crinoidea, Petalocrinidae) in the Koněprusy and Loděnice Limestone (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná (Journal of the National Museum, Natural History Series), 179 (1-4): 147-152. Praha. ISSN 1802-6842

Petr, V. (2011): překlad knihy: Keller, Timothy: Marnotratný Bůh: Jak uzdravit srdce křesťanské víry (The Prodigal God: Recovering the Heart of the Christian Faith, vyd. Dutton, Penguin Group, New York 2008), 126 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton (edice Ruach). Praha. ISBN 978-80-7387-418-6.

Petr, V. (2011): překlad knihy: Keller, Timothy: Proč Bůh? Rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu (The Reason for God: Belief in an Age of Skepticism, vyd. Riverhead Books, Penguin Group, New York 2008), 318 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton (edice Ruach). Praha. ISBN 978-80-7387-434-6.

Petr, V. (2011): překlad knihy: Smith, Gary, SJ: Vracejí se s písní: Hledání Boha s utečenci (They Come Back Singing: Finding God with the Refugees: An African journal, vyd. Loyola Press, Chicago 2008), 267 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton (edice Ruach). Praha. ISBN 978-80-7387-441-4.

Petr, V. (2011): Slovo překladatele ke knize: Smith, Gary, SJ: Vracejí se s písní: Hledání Boha s utečenci (They Come Back Singing, vyd. Loyola Press, Chicago 2008), s. 259-262, vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha. ISBN 978-80-7387-441-4.

Petr, V. (2011): překlad knihy: Winston, David - Maimes, Steven: Adaptogeny: Byliny poskytující odolnost, vytrvalost a úlevu od stresu (Adaptogens: Herbs for Strength, Stamina, and Stress Relief, vyd. naklad. Healing Arts Press, Rochester, Vermont 2007), 404 s., vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha. ISBN 978-80-7387-496-4.

Petr, V. (2011): překlad knihy: Sacks, Oliver: Zrak mysli (The Mind’s Eye, vyd. naklad. Alfred A. Knopf, New York 2010), 214 s., vyd. Dybbuk. Praha. ISBN 978-80-7438-050-1.

Petr, V. (2012): překlad knihy: Morgan, Richard: Probuzené běsy (Woken Furies, vyd. naklad. Gollanz 2005), 511 s., vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-577-0.

Petr, V. (2012): překlad knihy: Garlett, Kyle: Železné srdce: Od pacienta s transplantovaným srdcem k železnému muži triatlonu (Heart of Iron: My Journey from Transplant Patient to Ironman Triathlete, vyd. naklad. Chicago Review Press 2011), 271 s., vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-549-7.

Petr, V. (2012): překlad knihy: Hull, John M.: Pouť do říše slepoty: Deníky pádu do vědomí (On Sight & Insight: A Journey Into the World of Blindness, vyd. naklad. Oneworld, Oxford 1990, 2001), 311 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton (edice Nové světy, sv. 8). Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-591-6.

Petr, V. (2012): překlad knihy: Perera, Mahendra - Jagadheesan, Karuppiah – Peake, Anthony (eds): Hledání smyslu v zážitcích blízkosti smrti (Making Sense of Near-Death Experiences: A Handbook for Clinicians,  vyd. Jessica Kingsley Publishers, London, Philadelphia 2012), 262 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton (edice Nové světy, sv. 9). Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-597-8.

Petr, V. (2012): překlad knihy: Goldsteinová Newbergerová, Rebecca: 36 důkazů Boží existence (Thirty-Six Arguments for the Existence of God: A Work of Fiction, vyd. naklad. Pantheon Books, New York 2010), 462 s., vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-559-6.

Petr, V. (2012): Doslov překladatele ke knize: Goldsteinová Newbergerová, Rebecca: 36 důkazů Boží existence (Thirty-Six Arguments for the Existence of God: A Work of Fiction, vyd. naklad. Pantheon Books, New York 2010), str. 444-462, vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-559-6.

Petr, V. (2013): překlad knihy: Brydenová, Christine: Jaká budu umírat (Who Will I Be When I Die?, vyd. naklad. Jessica Kingsley Publishers, Londýn, Filadelfie 2012), 186 s., vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-641-8.

Petr, V. (2013): překlad knihy: Kohnerová, Nancy a Henleyová, Alix: Když dítě zemře: Zkušenosti se spontánním potratem v pozdním stadiu těhotenství, narozením mrtvého dítěte a úmrtím novorozence (When a Baby Dies: The Experience of Late Miscarriage, Stillbirth and Neonatal Death,  z upraveného a revidovaného vydání, vyd. naklad. Routledge, Londýn a New York 2001), 349 s., vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-643-2.

Petr, V. (2014): překlad knihy: Micklethwait, John – Wooldridge, Adrian: Bůh se vrací: O tom, jak globální oživení víry mění svět (God Is Back: How the Global Revival of Faith Is Changing the World,  vyd. naklad. Penguin Press, New York 2009), 439 s., vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-696-8.

Petr, V. (2014): překlad knihy: Abdiová, Hawa ve spolupráci se Sarah J. Robbinsovou: Nevzdávat se naděje: Jedna žena, 90 000 změněných životů (Keeping Hope Alive: One Woman, 90,000 Lives Changed,  vyd. naklad. Grand Central Publishing, New York, Boston 2013), 257 s., vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-707-1.

Petr, V. (2014): překlad knihy: Nouwen, Henri J. M. (editor John Dear): Cesta pokoje: Spisy o míru a spravedlnosti (The Road to Peace: Writings on Peace and Justice,  vyd. naklad. Orbis Books, Maryknoll NY 1998), 294 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton (edice Ruach). Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-717-0.

Petr, V. (2014): překlad knihy: Harding, Thomas: Hanns a Rudolf: Německý Žid a hon na velitele Auschwitzu (Hanns and Rudolph: The German Jew and the Hunt for the Kommandant of Auschwitz, vyd. naklad. William Heinemann, Londýn 2013), 311 s., vyd. Stanislav Juhaňák - Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-740-8.

Petr, V. (2014): překlad knihy: Ilibagiza, Immaculée a Erwin, Steve: Naše Paní z Kibeho: Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (Our Lady of Kibeho: Virgin Mary Speaks to the World from the Heart of Africa, vyd. naklad. Hay House, Carlsbad, California 2008), 186 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-757-6.

Petr, V. (2014): překlad knihy: Ilibagiza, Immaculée a Erwin, Steve:  Chlapec, který se setkal s Ježíšem: Segatašja z Kibeho (The Boy Who Met Jesus: Segatashya of Kibeho, vyd. naklad. Hay House, Carlsbad, California 2011), 183 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-778-1

Petr, V. (2014): překlad knihy: Keller, Timothy: Svoboda sebezapomnění: Cesta k pravé křesťanské radosti (Freedom of Self-Forgetfulness: The Path to True Christian Joy, vyd. naklad. 10Publishing, a division of 10ofThose Limited, England, 58 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-774-3

Petr, V. (2014): překlad knihy: Lowney, Chris:  Papež František – Umění vést: Čemu nás učí první jezuitský papež (Pope Francis: Why He Leads the Way He Leads, vyd. naklad. Loyola Press 2013), 235 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton (edice Ruach). Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-808-5

Petr, V. (2015): překlad knihy: Armstrongová, Sally:  Vzpoura: Úsvit nového věku pro všechny Eviny dcery (Uprising: A New Age Is Dawning for Every Mother’s Daughter, vyd. Thomas Dunne Books, St. Martin’s Press, 2014), 250 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-857-3

Petr, V. (2015): překlad knihy: Roberts, Paul Craig:  Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek Západu: Cesta k nové světové ekonomice (The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West: Towards a New Economics For a Full World, vyd. Clarity Press, Inc., Atlanta 2013), s předmluvou Ilony Švihlíkové (str. 1-12), str. 13-178, vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-903-7

Petr, V. (2015): překlad knihy: O’Connor, Garry: Polský řezník: Hitlerův advokát Hans Frank (The Butcher of Poland: Hitlers Lawyer Hans Frank, vyd. The History Press roku 2013), 310 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-900-6

Petr, V. (2015): překlad knihy: Benderová, Linda:  Moudrost zvířat: poučení z duchovního života zvířat (Animal Wisdom: Learning from the Spiritual Lives of Animals, vyd. North Atlantic Books, Berkeley, Kalifornie 2014), 263 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-925-9

Petr, V. (2015): Doslov překladatele k českému vydání knihy: Benderová, Linda:  Moudrost zvířat: poučení z duchovního života zvířat (Animal Wisdom: Learning from the Spiritual Lives of Animals, vyd. North Atlantic Books, Berkeley, Kalifornie 2014), str. 221-251, vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-925-9

Petr, V. (2016): překlad knihy: Carter, Jimmy:  Ženy, náboženství, násilí a moc (A Call to Action: Women, Religion, Violence and Power, vyd. Simon & Schuster v New Yorku roku 2014), 215 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7387-936-5

Petr, V. (2016): překlad knihy: Kulish, Nicholas – Mekhennetová, Souad:  Věčný nacista: z koncentračního tábora Mauthausen do Káhiry: neúnavné pátrání po lékaři SS Aribertu Heimovi (The Eternal Nazi: from Mauthausen to Cairo: the relentless pursuit of SS doctor Aribert Heim, vyd. Doubleday, New York, London, Toronto, Sydney, Auckland roku 2014), 321 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7553-010-3

Petr, V. (2016): překlad knihy: Dimsdale, Joel E.: Anatomie zla: tajemství nacistických válečných zločinců (Anatomy of Malice: The Enigma of the Nazi War Criminals, vyd. Yale University Press, New Haven, London roku 2016), 295 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7553-120-9

Petr, V. (2016): Doslov překladatele k českému vydání knihy: Dimsdale, Joel E.: Anatomie zla: tajemství nacistických válečných zločinců (Anatomy of Malice: The Enigma of the Nazi War Criminals, vyd. Yale University Press, New Haven, London roku 2016), str. 263-288, vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7553-120-9

Petr, V. (2017): překlad knihy: Warinerová, Ruth: Skřípot štěrku: vyrůstala jsem mezi mormony (The Sound of Gravel: A Memoir, vyd. Flatiron Books, New York 2015), 326 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton (edice 13. komnata duše, sv. 15). Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7553-151-3

Petr, V. (2017): překlad knihy: MacIntyre, David Martin: Skrytý modlitební život: krev křesťanského života (The Hidden Life of Prayer: the life-blood of the Christian, 1891, 2. ed. Christian Focus Publications, Fear, Tain, Ross-shire), 192 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7553-223-7

Petr, V. (2017): překlad knihy: Finlay, B. Brett – Arrietaová, Marie-Claire: Doba jedová 6: špína, hygiena, imunita, alergie (Let Them Eat Dirt: Saving Your Child from an Oversanitized World, vyd. naklad. Algonquin Books, Chapel Hill 2016), 304 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN  978-80-7553-258-9

Petr, V. (2017): překlad knihy: Ackermanová, Diane: Úkryt v zoo: skutečný příběh z válečné Varšavy (The Zookeeper's Wife: a war story, W. W. Norton, New Yorku, London 2007, 2008), 288 s., vyd. Stanislav Juhaňák – Triton. Praha, Kroměříž. ISBN 978-80-7553-305-0

 


HOME

Site Map

Best Excerpts

Bibliographies

Index of Articles

Picture Gallery