Bibliography of Rudolf J. Prokop

 

 

Prokop, R. (1952): Ordovik v Praze. – Vesmír, 31(3): 89. Praha.

Prokop, R. (1960): Výskyt zkamenělin v rhaetu jižního okolí Banské Bystrice. – Čas. Mineral. Geol., 5(3): 349-350. Praha.

Prokop, R. (1961): Zpráva o paleontologicko-stratigrafickém výzkumu v jineckém kambriu (List spec. mapy Beroun - 4052c). – Zpr. geol. Výzk., 1959: 41-42. Praha.

Prokop, R. (1961): Zpráva o geologickém mapování sv. okolí Horšovského Týna (List spec. mapy Horš.Týn - 4150). – Zpr. geol. Výzk., 1960: 45-46. Praha.

Prokop, R. (1962): Akadocrinus nov. gen., nová lilijice z jineckého kambria (Eocrinoidea). Akadocrinus nov. gen., a new crinoid from the Cambrian of the Jince area (Eocrinoidea).Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. paleont., 27 (for 1960): 31-39. Praha.

Prokop, R. (1962): Blastoids in the Silurian of Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 37(4): 301-303. Praha.

Prokop, R. (1962): Sledování tektonických zón pomocí podzemních jaderných výbuchů. – Geol. Průzk., 4(9): 285. Praha.

Prokop, R. (1962): Zpráva o geologickém mapování krystalinika jižně od Karlových Varů. – Zpr. geol. Výzk., 1961: 18-20. Praha.

Prokop, R. (1963): O Antarktidě v Praze. – Geol. Průzk., 5(4): 126. Praha. (pod značkou -ok-)

Nekvasilová, O. - Prokop, R. (1963): Roveacrinida (Crinoidea) from the Upper Cretaceous of Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 38(1): 49-52. Praha.

Prokop, R. (1963): K šedesátinám prof. dr. Josefa Augusty. – Věst. Ústř. Úst. geol., 38 (1): 65-66. Praha.

Prokop, R. (1963): Dalejocystis, n. gen., the first representative of the Carpoidea in the Devonian of Bohemia. – J.. Paleont., 37(3): 648-650. Menasha.

Prokop, R. (1963): Zpráva o nálezu krinoidových zbytků ve vrstvách vševilských na Rožmitálsku (M‑33‑88‑B). – Zpr. geol. Výzk., 1962: 100-101. Praha.

Chlupáč, I. – Prokop, R. (1963): Geologické mapování paleozoika Nízkého Jeseníku v okolí Moravského Berouna, Domašova n. Bystřicí a Jívové (M‑33‑83‑D). – Zpr. geol. Výzk., 1962: 110-112. Praha.

Prokop, R. (1964): K šedesátinám prof. dr. Bedřicha Boučka. – Věst. Ústř. Úst. geol., 39(4): 301. Praha.

Prokop, R. (1964): Nové “objevy” v geologii? – Geol. Průzk., 6(5): 158-159. Praha.

Prokop, R. (1964): Sphaeronitoidea Neumayr of the Lower Paleozoic of Bohemia (Cystoidea, Diploporita). – Sbor. geol. Věd, Paleont., 3: 7-37. Praha.

Nekvasilová, O. – Prokop, R. (1964): Saccocoma Agassiz, 1835 (Crinoidea, Articulata) from the Upper Cretaceous of Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 39(3): 215-216. Praha.

Prokop, R. (1964): Zpráva o geologických výzkumech v ordoviku na východ od Prahy (M‑33‑65‑D, M‑33‑66‑C). – Zpr. geol. Výzk., 1963, 1: 103-106. Praha.

Prokop, R. (1965): Čtvrtá paleontologická konference. – Geol. Průzk., 7(6): 191. Praha.

Prokop, R. (1965): Argodiscus hornyi gen. n. et sp. n. (Edrioasteroidea) z českého středního ordoviku. Argodiscus hornyi gen. n. et sp. n. (Edrioasteroidea) from the Middle Ordovician of Bohemia and a contribution to the ecology of the edrioasteroids. – Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 134(1): 30-32. Praha.

Prokop, R. (1965): Hippocystis sculptus (Barrande, 1887) v českém středním ordoviku (Cystoidea). Hippocystis sculptus (Barrande, 1887) in the Bohemian Middle Ordovician (Cystoidea). – Věst. Ústř. Úst. geol., 40(4): 303-306. Praha.

Prokop, R. (1966): Podkmen Pelmatozoa Jaekel, 1900. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 801-802. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Třída Cystoidea Buch, 1844 - Jablovci. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 802-811. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Třída Eocrinoidea Jaekel, 1899 - Pralilijice. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 817-820. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Třída Paracrinoidea Regnéll, 1945 - Pololilijice. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 821-822. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Třída Edrioasteroidea Billings, 1854 - Terčovci. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 858-860. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Třída Carpoidea Jaekel, 1900 - Plošáci. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 861-869. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Podkmen Eleutherozoa Bell, 1891. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 870. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Třída Stelleroidea Lamarck, 1816 - Hvězdýši. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 870-878. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Třída Holothuroidea von Siebold, 1848 - Sumýši. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 914-918. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Třída Machaeridia Withers, 1926. In: Z. Špinar et al.: Systematická paleontologie bezobratlých, 997-999. Praha, Academia.

Prokop, R. (1966): Pravěcí plazi na známkách. – Geol. Průzk., 8(2): 66. Praha.

Prokop, R. (1966): Geologické mapování v kulmu Nízkého Jeseníku na SZ od Velké Bystřice (M‑33‑95‑B). – Zpr. geol. Výzk., 1964, 1: 153-155. Praha.

Prokop, R. – Huml, M. (1966): Zpráva o geologickém výzkumu kulmu v jižní části Oderských vrchů (M‑33‑95‑B, M‑33‑96‑A). – Zpr. geol. Výzk., 1965, 1: 124-125. Praha.

Prokop, R. (1967): Geologie Stříbrska. In: Šaldová, V.: Pravěk Stříbrska, str.5‑6. Stříbro.

Prokop, R. J. (1967): Některé způsoby zakotvení krinoidů ze spodnodevonských vrstev u Koněprus v Čechách. Some manners of attachment of crinoids in the Lower Devonian beds at Koněprusy in Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 42(5): 367-368. Praha.

Breimer, A. – Macurda, D. B., Jr. – Prokop, R. J. (1968): New Lower Devonian blastoids from Bohemia. – Proc. K. nederl. Akad. Wet., Ser. B, phys. Sci., 71(2): 124-136. Amsterdam.

Prokop, R. – Čujanová, E. (1968): Měděná ložiska v západních Čechách jako možný zdroj suroviny v době bronzové. – Archeol. Rozhl., 20(3): 312-329. Praha.

Prokop, R. (1968): Geologický výzkum spodního karbonu na listu Hranice (M‑33‑96‑A). – Zpr. geol. Výzk., 1968, 1: 63-66. Praha.

Prokop, R. J. (1968): Devonian of the Koněprusy area in the Barrandian. In: Guide to Excursion B 08, 23th Int. Geol. Congr. Prague 1968. 4 str. Ústř. Úst. geol. Praha.

Prokop, R. J. (1969): Ramacrinus multiformis gen. et sp. n. (Synbathocrinidae, Crinoidea) in the Devonian of Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 44(6): 375-377. Praha.

Prokop, R. J. (1970): Crinoidea from the Reefton Group (Lower Devonian), New Zealand. – Trans. Roy. Soc. N. Z., Earth Sc., 8(3): 41-43. Wellington.

Prokop, R. (1970): Žijící “zkamenělina” Platasterias latiradiata Gray, 1871. – Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 137(3/4): 94. Praha.

Prokop, R. (1970): Significance of Joachim Barrande for the investigation of echinoderms. In: Colloque international sur Joachim Barrande, Prague et Liblice le 17 - 20 mai 1969. – Čas. Mineral. Geol., 15 (1): 52-53. Praha.

Prokop, R. J. (1970): Family Calceocrinidae Meek & Worthen, 1869 (Crinoidea) in the Silurian and Devonian of Bohemia.  Sbor. geol. Věd, Paleont., 12: 79-134. Praha.

Prokop, R. (1972): Parazitární deformace na kalichu lilijice Scyphocrinites excavatus Schlotheim, 1820. Parasitary deformations on a cup of the crinoid Scyphocrinites excavatus Schlotheim, 1820.Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 140(for 1971), (3/4): 135-136. Praha.

Jefferies, R. P. S. – Prokop, R. J. (1972): A new calcichordate from the Ordovician of Bohemia and its anatomy,  adaptations and relationships. – Biol. J. Linn. Soc., 4(2): 69-115. London.

Prokop, R. (1972): Geologie a suroviny (interview). – Večerní  Praha, 18 (238 - 29.listopad): 1. Praha.

Prokop, R. (1973): Muzeum zespodu (interview). - Večerní Praha, 19 (1. listopadu). Praha.

Prokop, R. J. (1973): Codiacystis bohemica (Barrande, 1887) from the Ordovician of Libya (Cystoidea). – Čas. Mineral. Geol., 18(1): 73-74. Praha.

Prokop, R. – Čihař, J. (1973): Brontosauři a ti další. – Květy, 23(13): 30-35. Praha.

Prokop, R. J. (1973): Elicrinus n.gen. from the Lower Devonian of Bohemia (Crinoidea). – Věst. Ústř. Úst. geol., 48(4): 221-223. Praha.

Prokop, R. (1975): Geologický podklad Prahy. In: Sborník “Studijní materiály pro školení spartakiádních turistických průvodců Prahou”. MV ČSTV v Praze (Výbor svazu turistiky), str.1-5. Praha.

Prokop, R. J. (1975): Ichtyocrinus Conrad, 1842 (Crinoidea) in the Lower Devonian of Bohemia. – Čas. Mineral. Geol., 20(4): 417-421. Praha.

Prokop, R. J. (1975): Gigantická hvězdice. – Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 142 (1/4): 118-119. Praha.

Prokop, R. J. (1976): The genus Edriocrinus Hall, 1859 from the Devonian of Bohemia (Crinoidea). – Čas. Mineral. Geol., 21(2): 187-191. Praha.

Prokop, R. J. (1977): Dr. Alois Přibyl a paleontologické oddělení Národního muzea v Praze. – Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 144 (for 1975), (1/4): 43. Praha.

Prokop, R. J. (1977): Zajímavý případ komenzalismu. – Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 145 (for 1976), (2): 114.  Praha.

Prokop, R. J. (1977): The Family Ramacrinidae fam. n. (Crinoidea) in the Devonian of Bohemia. – Čas. Mineral. Geol., 22(1): 43-47. Praha.

Prokop, R. J. (1978): Památce prof. RNDr. Bedřicha Boučka, DrSc. – Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 145 (for 1976), (3): 183-184. Praha.

Prokop, R. (1978): Indie 1977 (výtah z přednášky na ČSMG, 1.11.1977). – Čas. Mineral. Geol., 23(3): 332. Praha.

Gupta, V. J. – Prokop, R. J. (1978): Kallimorphocrinus indicus sp. n. (Crinoidea) from the Lower Carboniferous of Himalaya, India. – Riv. Ital. Paleont., 84(1): 57-62.  Milano.

Plas, V. – Prokop, R. J. (1979): ?Argodiscus rarus sp. n. (Edrioasteroidea) from the Šárka Formation (Llanvirn) of  Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 54 (1): 41-43. Praha.

Prokop, R. J. (1980): Cyclocystoidea Miller et Gurley, 1895 (Echinodermata) from the Bohemian Lower Devonian. – Věst. Ústř. Úst. geol., 55(1): 19-26. Praha.

Prokop, R. – Pfleger, V. (1980): Přírodovědci z Národního  muzea v Praze v Indii. – Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd., 148 (for 1979) (3/4): 141-161. Praha.

Prokop, R. (1980): Plodná konversace (“Diplomatem” v Africe).  Svět v obrazech, 36(42): 12-13. Praha.

Le Menn, J. – Prokop, R. J. (1980): Calceocrinids and a new ramacrinid (Crinoidea, Inadunata) from the Lower Devonian of Bohemia and Armorican massif. – Géobios, 13(2): 245-251. Lyon.

Prokop, R. (1981): Fossiles. 224 pp., Artia Praha for Gründ.  Paris.

Prokop, R. (1981): Fossilien aus dem Paläozoikum. 224 pp., VMA-Verlag. Wiesbaden.

Prokop, R. (1981): Fossilien aus dem Paläozoikum. 224 pp., Artia. Praha.

Prokop, R. (1981): Fossils. A Hamlyn Color Guide. 224 pp.,  Hamlyn. London, New York, Sydney, Toronto.

Prokop, R. (1981): Zpráva o resortním výzkumném úkolu R 21/73‑C “Geologická dokumentace a výzkum ohrožených lokalit”. In: Muzejní dokumentace současnosti v oblasti přírodních věd”. Str. 87-88, Nár. Muz. a Ústř. Muzeol. Kabinet. Praha.

Prokop, R. (1981): Viklany. – ABC mladých techniků  a přírodovědců, 26(8): 18-19. Praha.

Prokop, R. (1981): Názor odborníka. In: Bauman, M.: Na prahu  neznámých světů, str. 85-87, 131-132, Práce. Praha.

Prokop, R. J. (1982): Aureocrinus gen. n., (Crinoidea, Inadunata) from the Lower Devonian, Dalejan of Bohemia. – Čas. Mineral. Geol., 27(2): 187-190. Praha.

Turek, V. – Prokop, R. J. (1982): Two remarkable finds of molluscs in the Carboniferous of Slovakia. – Čas. Mineral. Geol., 27(3): 285-293. Praha.

Prokop, R. J. (1982): Some new hexacrinitids (Crinoidea, Camerata) from the Lower Devonian of Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 57(5): 277-283. Praha.

Prokop, R. (1982): Praha byla mořem (interview). – Večerní Praha, 28(54 - 18. březen): 5. Praha.

Prokop, R. (1982): Za vládcem indické džungle. – Naší přírodou, 2(2): 12-13. Praha.

Hanzák, J. – Prokop, R. (1982): Zpráva o výsledcích přírodovědeckých resortních výzkumných úkolů R 21/73 C a R 21/73 D v letech 1975-1980. – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 151(2): 96-108. Praha.

Gupta, V. J. – Prokop, R. J. (1983): Permian crinoid Rhysocamax Moore and Jeffords from Kashmir. – Bull. Ind. Geol. Assoc., 16(2): 179-180. Chandigarh.

Prokop, R. J. – Turek, V. (1983): Unikátní nález silurských flexibilních krinoidů, přisedlých na schránku orthokonního nautiloida. A unique discovery of Silurian flexible crinoids attached to an orthocone nautiloid shell. – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 152(4): 181-186. Praha.

Prokop, R. J. (1983): Vadarocrinus vassa gen. et sp. n. (Crinoidea, Petalocrinidae) z českého spodního devonu. Vadarocrinus vassa gen. et sp. (Crinoidea, Petalocrinidae)  from the Lower Devonian of Bohemia. – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 152 (4): 187-188. Praha.

Prokop, R. (1983): Setkání s gigantickým banyánem. – ABC mladých techniků a přírodověd., 27(21): 14-15. Praha.

Prokop, R. (1983): Praha na dně moře (interview). – Večerní Praha, 29 (8 - 12.leden). Praha.

Prokop, R. (1983): Pražan Barrande (interview). – Večerní  Praha, 29 (196 - 5.říjen):1. Praha.

Prokop, R. (1983): Životu z mrtvého světa (interview). – Večerní Praha, 29 (198 - 7.říjen): 5. Praha.

Prokop, R. (1983): Barrande české vědě. – Práce, 39 (238 -  8.říjen): 9. Praha.

Prokop, R. (1983): Odkaz J. Barranda (interview). – Svobodné Slovo, 39 (259 - 2.listopad): 1. Praha.

Prokop, R. J. (1984): Revision of the genus Polycrinus Jaekel, 1918 (Crinoidea, Inadunata) from the Upper Ordovician of Bohemia. – Čas. Mineral. Geol., 29 (2): 181-184. Praha.

Pek, I. - Prokop, R. J. (1984): Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy. New finds of agnostid trilobites from the Ordovician of the Prague area (Czechoslovakia). – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 153(1): 17-20. Praha.

Prokop, R. J. (1985): Revision of Hypophiura Jaekel, 1923 (Ophiuroidea) from the Bohemian Lower Ordovician  (Llandeilo). – Čas. Mineral. Geol., 30 (2):205-208. Praha.

Prokop, R. (1985): Joachim Barrande a naše doba (výstava). – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 153 (for 1984) (3):141-143. Praha. (Scénář a grafický návrh instalace).

Prokop, R. (1985): Co přináší návštěvníkům spartakiády  expozice Národního muzea v Praze, paleontologické sbírky. – Přír. vědy ve škole, 36 (for 1984/85) (10): 367-368. Praha.

Prokop, R. J. – Fatka, O. (1985): Luhocrinus monicae gen. et sp. n. (Eocrinoidea) from the Middle Cambrian of Bohemia.  Věst. Ústř. Úst. geol., 60(4): 231-234. Praha.

Prokop, R. J. (1986): Echinodermata. p. 340. In: Kříž, J.  - Jaeger, H. - Paris, F. - Schönlaub, H. P.(1986): Přídolí: the fourth subdivision of the Silurian. – Jb. Geol. B.-A., 129(2): 291-360. Wien.

Prokop, R. (1986): Contribution to crinoid stratigraphy. In: I. Chlupáč.: Section below Praha - Barrandov,” U Kapličky” quarry (Pragian-Zlíchovian boundary), 15-18. In: Field Conference of the International Subcommission on Devonian Stratigraphy “Barrandian - Moravian Karst 1986” : A field  trip guidebook. - Ústř. Úst. geol., Praha.

Prokop, R. (1986): Contribution to crinoid stratigraphy. In: I. Chlupáč.: Červený lom quarry near Praha-Klukovice (Pragian-Zlíchovian boundary), 18-20. In: Field Conference of the International Subcommission on Devonian Stratigraphy “Barrandian-Moravian Karst 1986”: A field trip guidebook. - Ústř. Úst. geol., Praha.

Prokop, R. (1986): Contribution to crinoid stratigraphy. In: I. Chlupáč.: Plešivec Hill near Měňany (Pragian fauna), 31-32. In: Field Conference of the International Subcommission on Devonian Stratigraphy “Barrandian-Moravian Karst 1986”: A field trip guidebook. - Ústř. Úst. geol., Praha.

Parsley, R. L. – Prokop, R. J. (1986): Echinosphaerites (Rhombifera) and its community relationships from the Middle Ordovician of Bohemia, Czechoslovakia. In: Proceed. Fifth Int. Echinoderm Conf. (Galway), 1984, p.166. A. A. Balkema, Rotterdam.

Pek, I. – Prokop, R. J. (1986): Furcaster? moravicus (Ophiuroidea) z moravického souvrství (spodní karbon, Morava). Furcaster? moravicus (Ophiuroidea) from Moravice Formation (Lower Carboniferous, Moravia). – Čas. Slez. Muz., Sér. A, 35(1): 17-19. Opava.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1986): Revision of the superfamily Melocrinitacea d’Orbigny, 1852 (Crinoidea, Camerata) in Silurian and Devonian of Bohemia. – Sbor. Nár. Muz., ř. B, 42 (3/4): 197-219. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1986): Echinoid remains from the Upper Silurian of Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 61(4): 223-227. Praha.

Prokop, R. J. (1986): Spyridiocrinus Oehlert, Eucalyptocrinites Goldfuss and Perunocrinus gen. n. (Crinoidea, Camerata) from the Lower Devonian of Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol., 61(6): 349-359. Praha.

Prokop, R. (1986): Trilobiti. – ABC mladých techniků  a přírodovědců, 31(7): 12-13. Praha.

Prokop, R. J. (1987): The stratigraphical distribution of  Devonian crinoids in the Barrandian area (Czechoslovakia). – Newsl. Stratigr., 17(2): 101-107. Berlin, Stuttgart.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1987): Marhoumacrinus legrandi, gen. et sp. n. (Crinoidea, Camerata) from Upper Silurian - Lowermost Devonian of Algeria. – Sbor. Nár. Muz., ř. B, 43(1): 1-14. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1987): First find of ophiocistioids (Echinodermata) in the Bohemian Lower Devonian. – Čas. Mineral. Geol., 32 (2): 161-163. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1987): Eutaxocrinus capella sp.n. (Crinoidea, Flexibilia) from the Bohemian Lower Devonian (Zlichovian). – Čas. Mineral. Geol., 32(2): 165-167. Praha.

Sevastopulo, G. – Jackson, P. – Prokop, R. (1988): Functional morphology of the small disparid crinoid Pygmaeocrinus. In: Abstr. Palaeont. Assoc. Birmingham Meeting 1988: 1. Birmingham.

Kalvacheva, R. – Prokop, R. J. (1988): Fossil evidence (Devonian crinoids) for the age of metamorphic rocks in Šipka Balkan Mountains, Bulgaria. – C. R. Acad. bulg. Sci., 41(2): 91-94. Sofia.

Turek, V. – Prokop, R. J. (1988): Exkurze do siluru a devonu Velkého a Malého Kavkazu. – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 154 (for 1985), (2): 79-89. Praha.

Prokop, R. (1988): Trilobiti ordovických moří. – ABC mladých techniků a přírodovědců, 33(3): 12-13. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V.(1989): Gemmacrinus perplexus n. gen., n.sp. (Crinoidea, ?Camerata or ?Inadunata) from Lower Devonian of Bohemia. – Sbor. Nár. Muz., ř. B, 44(for 1988) (2): 127‑135. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1989): New Silurian and Devonian crinoid taxa from Bohemia. – Čas. Mineral. Geol., 34(1): 45‑57. Praha.

Kalvacheva, R. – Prokop, R. (1989): Dispersnyie krinoidei Szipczenskoi czasti Stara-Planiny - dokazatelstvo novogo mestonachozhdenia devonskoi sistemy v Bolgarii. In: 14.  Kongress KBGA, Sofia, Tezisy dokladov, 2: 601-604. Sofia.

Prokop, R. (1989): Zkamenělý svět. Nakl. Práce, edice Kotva, 280 str. Praha.

Parsley, R. L. – Prokop, R. J. (1990): Aristocystites metroi Parsley and Prokop sp. nov., p. 292. In: R. L. Parsley (1990): Aristocystites, a recumbent diploporid (Echinodermata) from the Middle and Late Ordovician of Bohemia, ČSSR. - J. Paleont., 64(2): 278-293. Lawrence.

Pek, I. – Prokop, R. J. (1990): Opsimasaphus kielanae sp. n. (Trilobita) from the Upper Ordovician of the Barrandian area, Czechoslovakia. – Čas. Mineral. Geol., 35(4): 421-424. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1990): Letenocrinus longibrachialis gen. et sp. n. (Echinodermata, Paracrinoidea?) z českého středního ordoviku. Letenocrinus longibrachialis gen. et sp. n. (Echinodermata, Paracrinoidea?) from the Bohemian  Middle Ordovician. – Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 155 (for 1986) (3/4): 105-108. Praha.

Heráň, I. – Prokop, R. (1990): Zpráva o vědeckovýzkumné činnosti pracovníků Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze v období 1981-1985. – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 155 (for 1986) (3/4): 194-203. Praha.

Prokop, R. (1990): Naše pravěká moře. – Naší přírodou, 10(10): 3-4, 4 text-foto, 4 foto na obálce.  Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1991): Torrocrinus grandis, gen. et sp. n. (Crinoidea) from Lower Devonian Koněprusy Limestone of the Barrandian area (Czechoslovakia). In: Roček, Z. (Ed.): Czechoslovak Paleontology 1990 (Abstract): 21. Carolinum Press, Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1991): New microcrinoids from the Třebotov Limestone of the Bohemian Lower Devonian (Dalejan = Upper Emsian). In: Roček, Z. (Ed.): Czechoslovak  Paleontology 1990 (Abstract): 22. Carolinum Press, Praha.

Prokop, R. (1991): Sborník geologických věd, Paleontologie, 30. - Ústř. úst. geol., 173 str., Praha, 1989. Recenze.  Věst. Ústř. Úst. geol., 66(4): 249-250. Praha.

Prokop, R. (1991): Milan Šnajdr: Bohemian trilobites. - Ústř. úst. geol., 265 str., Praha 1990. Recenze. – Věst. Ústř. Úst. geol., 66(5): 274. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1991): New microcrinoids from the Třebotov Limestone of the Bohemian Lower Devonian (Dalejan = Upper Emsian). – Čas. Mineral. Geol., 36(2/3): 131-136. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1991): Torrocrinus grandis, gen. et sp. n. (Crinoidea) from Lower Devonian Koněprusy Limestone of the Barrandian area (Czechoslovakia). – Věst. Ústř. Úst. Geol., 66(6): 365‑368. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1991): Type specimens of fossils in the National Museum, Prague. Vol. 2: Palaeozoic Crinoidea. - 74 pp., Museum of Natural History (for 1990). Praha.

Horný, R. – Prokop, R. (1992): Kašpar Maria Šternberk,  6. 1. 1761 ‑ 20. 12. 1838. Kašpar Maria Sternberg,  Jan. 6th, 1761 ‑ Dec. 20th, 1838. – Čas. Nár. Muz.  v Praze, Řada přírodověd., 158(for 1989) (1-4): 1-5. Praha.

Prokop, R. (1992): Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika. – Čas. Nár. Muz. v Praze, Řada přírodověd., 158(for 1989) (1-4): 24-27. Praha.

Prokop, R. J. (1992): Newly ascertained genera of crinoids in the Devonian of Bohemia (Barrandian area). Nově zjištěné rody krinoidů v českém devonu Barrandienu.Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd., 159(for 1990) (1-4): 110. Praha.

Marco Gutiérrez, J. C. – Meléndez, B. – Parsley, R. L. – Prokop, R. J. – Marek, L. (1992): Equinodermos (Cystoidea, Homalozoa, Asterozoa) de afinidades Bohemicas en el Ordovicico de las zonas Centroiberica y Ossa Morena, Espaňa. In: I. Rabáno  et J. C. Gutiérrez Marco (Eds.): Res. Conf. Int. Paleozoico Inferior de Ibero-América. – Publ. Mus. Geol. Extremadura, 1, 35: 79-81. Mérida.

Prokop, R. (1992): Sborník geologických věd, Paleontologie, 31.- Ústř. úst. geol., 205 str., Praha 1990. Recenze. – Věst. Čes. geol. úst., 67(1): 73-74.Praha.

Prokop, R. (1992): V. Turek - J. Marek - J. Beneš: La grande  encyclopedie des Fossiles. - Grund, Paris 1988. 520 stran.  Recenze.Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd., 160(for 1991) (1-4): 46. Praha 1992.

Marek, L. – Prokop, R. (1992): RNDr. Milan Šnajdr zemřel.  RNDr. Milan Šnajdr, died. – Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd., 160(for 1991) (1-4): 105-111, 3 textfigs., bibliografie. Praha.

Prokop, R. (1992): Fósiles. 222 pp., Susaeta Ediciones, Madrid.

Prokop, R. (1992): New recognized data about the stratigraphical distribution of echinoderms in the Devonian of Bohemia. – Abstr. 62. Jahrestagung der Deutsch. Pal. Gesellsch., p. 32. Berlin.

Prokop, R. J. (1993): First find of the undoubted skeletal elements of holothurians in the Devonian of Czech Republic. První nález nepochybných kosterních elementů sumýšů (Holothuroidea) v devonu České republiky.Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd., 161 (for 1992) (1-4): 45-46. Praha.

Prokop, R. J.(1993): Joachim Barrande a čeština. Joachim Barrande and the Czech language. – Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd., 161(for 1992) (1-4): 97-99. Praha.

Prokop, R. (1993): Fossielen.  224 pp. Rebo Productions, Lisse (The Netherlands).

Prokop, R. (1993): Dinosauři, nejznámější plazi druhohor. – Lidé a země, 42(10): 587-593. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1993): Lecanocrinus Hall, 1852 (Crinoidea, Flexibilia) in the Bohemian Silurian and Lower Devonian. In: Prokop, R. J. ‑ Petr, V.: New Flexible  crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. – Folia Mus. Rer. natur. Bohem. occident., Geol., 38: 1-15. Plzeň.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1993): Taxocrinus sp. (Crinoidea, Flexibilia) in the Middle Devonian of Moravia (Czech Republic). In: Prokop, R. J. - Petr, V.: New Flexible  crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. – Folia Mus. Rer. natur. Bohem. occident., Geol., 38: 16-19. Plzeň.

Prokop, R. (1994): Dinosauři a jiní sauři. Něco z historie aneb jak dlouho již známe pozůstatky dinosaurů. Proč vyhynuli dinosauři?. In: Milada Maňourová, Rudolf Prokop a Vojtěch Turek: Dinosauři a jiní sauři [nejen z Jurského parku]. – T 94 (civilizace+magazín): p. 30-31, p. 40. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1994): A note on the phylogeny of scyphocrinitid crinoids. – Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 1992(1-2): 31-36. Praha

Prokop, R. J. – Petr, V. (1994): Timocrinus gen. n. (Crinoidea, Inadunata) z českého spodního devonu. Timocrinus gen.n. (Crinoidea, Inadunata) from the Lower  Devonian of Bohemia. – Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd., 162(for 1993) (1-4): 67-69. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1994): First find of edrioasteroids (Echinodermata) in the Bohemian Devonian (Barrandian area). – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 163(1-4): 93-94. Praha.

Prokop, R. (1994): Fossielen. R et B Productions, 224 pp. Lisse, Groningen, Nederland. (2. holandské vydání)

Prokop, R. J. – Petr, V. (1995): Synchirocrinus cf. hanusi Prokop, 1970 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Barrandian, Bohemia). – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodovědná, 164 (1-4): 75-76, textfig. 1.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1995): New finds of isolated cup plates of the crinoid genus Edriocrinus in the Bohemian Lower and Middle Devonian. – Čas. Nár. Muz., Ř. přírodovědná, 164 (1-4): 49-50, Pl. I (3).

Prokop, R. (1995): Fossils. Ed. Magna Books, 224 pp. Leicester, England. (2. anglické vydání)

Mikuláš, R. - Petr, V. - Prokop, R.J. (1995): The first occurrence of a “brittlestar bed” (Echinodermata, Ophiuroidea) in Bohemia (Ordovician, Czech Republic). – Věstník Českého geologického ústavu, 70(3): 17-21, pls I-III (p. 22-24)

Prokop, R. J. – Petr, V. (1995): Edriocrinus cf. ata PROKOP, 1976 (Crinoidea) from the Koněprusy Limestone of the Bohemian Lower Devonian, attached inside a platyceratid shell. Edriocrinus cf. ata Prokop, 1976 (Crinoidea) z koněpruských vápenců českého spodního devonu, přisedlý uvnitř ulity platyceratidního gastropoda. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 164(1-4): 105-106, Pl. I (4). Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1995): Synchirocrinus  cf. hanusi  Prokop,1970 from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Barrandian, Bohemia). Synchirocrinus cf. hanusi Prokop,1970 z koněpruských vápenců barrandienského spodního devonu. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 164(1-4): 75-76, l text-fig. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1995): New finds of isolated cup plates of the crinoid genus Edriocrinus in the Bohemian Lower and Middle Devonian. Nové nálezy izolovaných kališních desek krinoidů rodu Edriocrinus v českém spodním a středním devonu.Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 164(1-4): 49-50, Pl. I (3). Praha.

Prokop, R. J. (1996): Discovery of oligolamellar teeth of echinoids in the Silurian of the Barrandian area (Czech Republic). – Bulletin of the Czech Geological Survey, 71(4): 375-376, 2 text-figs. Praha.

Prokop, R. J. (1996): Kuzbassocrinus cf. bystrowiYeltyschewa, 1957 (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone of the Barrandian area (Czech Republic). – Journal of the Czech  Geological Society, 41(3-4): 220-222, 1 Pl. Praha.

Petr, V. - Prokop, R. J. - Mihaljevič, M. - Šebek, O. (1997): Chemical composition of the crinoid skeletal remains (Echinodermata) in the weathered limestones of the Bohemian Lower Devonian (Barrandian area). – Journal of the Czech Geological Society, 42(1-2): 41-58, 1 text-fig., 48 graphs. Praha.

Prokop, R. J. – Turek,  V. (1997): The crinoid holdfast Lichenocrinus Hall, 1866 in the Ordovician of Bohemia (Czech Republic). – Bulletin of the Czech Geological Survey, 72(3): 307-310, 2 text-figs, Pl. I. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1997): The genus Pygmaeocrinus Bouška, 1947 (Crinoidea, Inadunata), in the Devonian of the Barrandian area (Czech Republic). – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis, 53(1-2): 1-10, Pls 1-8.Praha. ISSN 1804-6479 

Prokop, Rudolf J. (1997): Myelodactylus ammonis (Bather, 1893) (Crinoidea, Inadunata) from the Ludlow (Silurian) of Bohemia. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 166 (1-4): 26, 1 text-fig. Praha.

Maliakov, Yuri – Prokop, R. J. (1997): Preuves paleontologiques (Crinoides devoniens) pour  l´age certaines roches epimetamoriques du Stranja bulgare. – Comptes rendus de l´Académie bulgare des Sciences, 50(5): 59-62, 2 textfigs. Sofia.

Sevastopulo, George D. – Jackson, Patrick Wyse – Prokop, R. J. (1998): Functional morphology of Pygmaeocrinus (Disparida: Crinoidea). In: Abstracts of the Fifth European Conference on Echinoderms Milano, 7th-12th September 1998: 77. Milano.

Prokop, R. J. – Pek, Ilja (1998):  Cyclocaudiculus edwardi sp. n., (Crinoidea, col.) in the Lower Carboniferous of Moravia (Czech Republic). – Bulletin of the Czech Geological Survey, 73(3):201-203, 5 text-figs. Praha.

Chlupáč, Ivo – Fatka, Oldřich – Prokop, R. J. – Turek, Vojtěch (1998): Výzkum klasické paleontologické lokality “Luh” ve skryjském kambriu. Research of the classical paleontological locality “Luh” in the Cambrian of Skryje (Barrandian area, Czech Republic) (English summary). – Journal of the Czech Geological Society, 43(3):169-173, 1Text-fig. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (1998): How the Echinoderm Changed Its  Symmetry or On the search for common mechanism to generate the archetypal forms. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 73(4):351-354, 2 Text-figs. Praha.

Prokop, R. J. (1998): Oběťmi jsou trilobiti (Interview s redaktorem Vlastimilem Staňou). – Večerník Praha, roč. VIII, dne 22.9.1998 (in “Černá kronika”). Praha.

Prokop, R. J. (1998): Malíř pravěkého světa vystavuje své obrazy v Praze (Interview s redaktorem Martinem Uhlířem). – Lidové noviny,  roč. XI, č. 284:16-17, 3 Text-figs (V příloze “Věda”). Praha.

Prokop, Rudolf J. – Petr, Václav (1999): Type specimens of fossils in the National Museum, Prague. Vol. 2, Palaeozoic Crinoidea. Supplement 1991-1997. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 167(for 1998) (1-4): 1-24, 4 Pls. Praha.

Prokop, Rudolf J. – Petr, Václav (1999): Isolated skeletal ossicles of the crinoid family Catillocrinidae Wachsmuth et Springer, 1866 in the Devonian of Bohemia (Czech Republic. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 167(for 1998) (1-4): 52-53, 2 Text-figs. Praha.

Prokop, Rudolf J. – Petr, Václav (1999): Decacrinus bohemicus sp.n., (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian, Koněprusy Limestone, Barrandian area (Czech Republic). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 167 (for 1998) (1-4): 53-54, 1 Text-fig. Praha.

Turek, V. - Prokop, R.J. - Straková, M. (1999): Paleontologické oddělení. In: Průvodce: Přírodovědecké muzeum: 19-32, 25 Text-figs. Národní muzeum,  Praha.

Sevastopulo, George D. – Jackson, Patrick Wyse - Prokop, R. J. (1999): Functional morphology of  Pygmaeocrinus (Disparida, Crinoidea), p. 391. In: Carnevali, M.D.C. and Bonasoro, F, (eds). Echinoderm Research 1998. Balkema, Rotterdam/Brookfield, XV + 550 pp.

Hotchkiss, F. H. C. - Prokop, R. J. - Petr, V. (1999): Isolated skeletal ossicles of a new brittlestar of the family Cheiropterasteridae SPENCER, 1934 (Echinodermata: Ophiuroidea) in the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic). Izolované kosterní elementy nové hadice čeledi Cheiropterasteridae Spencer, 1934 (Echinodermata:             Ophiuroidea) ve spodním devonu  Čech (Czech summary). – Journal of the Czech Geological Society, 44(1-2): 189-193, 1 Text-figs, 6 Photos. Praha.

Prokop, R. J. - Petr, V. (1999): Echinoderms in the Bohemian Ordovician. Ostnokožci v českém ordoviku (Czech summary).Journal of the Czech Geological Society, 44(1-2): 63-68. Praha.

Prokop, Rudolf  (1999): Joachim Barrande, organizátor. Joachim Barrande, the organizer. Český kras, 25: 75-77, 1 Text-obr. Beroun.

Prokop, Rudolf – Turek, Vojtěch (1999): Correlation of Barrande´s Nomenclature and Stratigraphy with the Contemporary Usage; Addendum to the facsimile of : J. Barrande (1852): Systéme silurien du centre de la Bohéme, Vol. I. Planches: Crustacés, Trilobites..., 8 pp, 1 Tab. Granit Publishing House Praha.

Parsley, Ronald L. - Prokop, Rudolf J. (1999): Phylogeny and functional morphology of kirkocystid ankyroids (Stylophora, Echinodermata). In: Abstract with Programs, 31, 7:A43, 1999 Geological Society of Americ Annual Meeting, Denver, Colorado.

Hotchkiss, F. H. C. - Prokop, R. J. - Petr, V. (1999): Isolated vertebrae of brittlestars of the Family Klasmuridae Spencer, 1925 (Echinodermata: Ophiuroidea) in the Devonian of Bohemia (Czech Republic). Izolované obratle hadic čeledi Klasmuridae Spencer, 1925 (Echinodermata: Ophiuroidea) ve spodním devonu Čech (Česká republika) (Czech summary). – Journal of the Czech Geological Society, 44(3-4): 329-333, 2 Text-figs, Photo 1A,B,C. Praha.

Prokop, R. J. - Petr, V. (1999): Carpocrinus ornatus (ANGELIN, 1878) (Crinoidea, Camerata) from the Silurian of the Barrandian area (Czech Republic). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 168(1-4): 135-136, 1 Text-fig. Praha.

Parsley, R. L. – Prokop, R. J. – Derstler, K. (2000): Kirkocystid ankyroids (Stylophora: Echinodermata) from the Šárka Formation (Ordovician) of Bohemia. Kirkocystidní ankyroidi (Stylophora: Echinodermata) ze šáreckého souvrství českého ordoviku. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 75(1): 37-47, Text-fig. 1A,B., Pl. I,II in text. Praha.

Galle, Arnošt – Prokop, Rudolf J. (2000): Complex parasitism and symbiosis of crinoid, subepidermal parasite, and tabulate coral. Lower Devonian (Pragian), Barrandian, Czech Republic. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 75(4): 441-444 , Pl. I, in text. Praha.

Slámová, Radana – Prokop, Rudolf J. (2000): Pentacauliscus cf. nodosus Moore et Jeffords, 1968 (Crinoidea, col.) from the Zlíchov Limestone (Lower Devonian, Lower Emsian) of Bohemia. – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 168 (1-4): 34, Text-fig. 1a-g. Praha.

Turek, V. – Prokop, R. J. – Straková, M. (2000): Die Palaontologische Abteilung. In: Museumsfuhrer - Naturwissenschaftliches Museum: 23-40, 25 Text-figs. Národní muzeum, Praha. (National Museum, Prag) ed.

Turek, V. – Prokop, R. J. – Straková, M. (2000): Department of Palaeontology. In: A guidebook - Natural History Museum: 19-34, 25 Text-figs. Národní muzeum, Praha. (National Museum, Prague) ed.

Prokop, R. J. (2000): Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag). Investigation of echinoderms of the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) in the Barrandian area (Czech Republic). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 (Geoscience Research Reports for 1999): 71-73. Český geol. ústav, Praha.

Parsley, R. L. – Prokop, R. J. (2001): Functional morphology and palaeoecology of Middle Cambrian echinoderms from marginal Gondwana basins in Bohemia. – The Geological Society of America Paper, No. 24159, (Abstracts), 2 pp. Washington D.C.

Parsley, R. L. – Prokop, R. J. (2001): Functional morphology and paleoecology of Middle Cambrian echinoderms from marginal Gondwana basins in Bohemia. In: Abstracts with Programs 33, No. 6: p. A-247. Geological Society of America Annual Meeting and Exposition Boston, MA  November 1-10, 2001.

Prokop, R. J. (2001): Výskyt ostnokožců v lomu “Kosov” u Berouna (silur: wenlock-ludlow). Occurrence of echinoderms in the Quarry ”Kosov” near Beroun (Silurian: Wenlock-Ludlow). Barrandian, Czech Republic. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 (Geoscience Research Reports for 2000): 46-48, 1 Text-fig. 1. Český geologický ústav, Praha.

Prokop, R. J. - Petr, V. (2001): Remarks on palaeobiology of juvenile scyphocrinitids and marhoumacrinids (Crinoidea, Camerata) in the Bohemian uppermost Silurian and lowermost Devonian. Poznámky k paleobiologii juvenilních scyphocrinitidů a marhoumacrinidů (Crinoidea, Camerata) z českého nejvyššího siluru a nejnižšího devonu.Journal of the Czech Geological Society (Časopis České geologické společnosti), 46(3-4): 259-268, 11 Text-figs. Praha.

Kraft, P. – Kraft, J. – Prokop, R.J. (2001): A possible hydroid from the Lower and Middle Ordovician of Bohemia. – Alcheringa, 25:143-154, 9 Text-figs. Sydney.

Prokop, R. J. (2001): Z dějin padělatelství u nás, aneb “celí” krinoidi z barrandienského siluru. From the history of forgery of fossils in our country: the ”complete” crinoids from the Silurian of the Barrandian. – Český kras, XXVII: 51, figs 1-3. Beroun.

Vonka, V. – Prokop, R. J. (2001): Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku.  Find of the Cretaceous echinoid Galerites vulgaris in the vincity of Vidnava town, Silesia (Czech Republic). Ein Fund der Oberkreide-Stachelhauter bei Vidnava (Schleisen) – Časopis Slezského Muzea Opava (A), 50, 3:212-216, 1 Pl. Opava.

Prokop, R. J. - Petr, V. (2002): Second find of crinoid ” Vletavicrinus haueri”  Waagen et Jahn, 1899 in Přídolí Limestone, Upper Silurian, Barrandian area (Czech Republic). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 170(for 2001) (1-4): 105-106, 1 text-fig. Praha.

Prokop, R. J. (2002): Kerrycoleus gen. n. (Machaeridia, Lepidocoleidae) from the  Devonian of Bohemia (Czech Republic). – Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná, 170(for 2001) (1-4): 89-90, 2 text-figs. Praha.

Prokop, R. J. – Petr, V. (2002): Survey of echinoderms and a new ophiocistioid Branzoviella talpa gen. et sp. n. (Echinodermata, Ophiocistioidea) in the Lower Devonian, Lochkov Formation of the Barrandian area, Czech republic. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 77(3): 237-240, 1 Tab., 3 Text-figs. Praha.

Prokop, R. J. (2002) : Ramacrinus robustus sp. n., (Crinoidea, Inadunata) from the Koněprusy Limestone, Lower Devonian, Barrandian area, Czech Republic. – Journal of the National Museum, Natural History Series, 171(1-4): 63-64, 1 text-fig. Praha.

Sevastopulo, George D. – Jackson, Patrick Wyse - Sevastopulo, George D. – Jackson, Patrick Wyse – Prokop, R. J. Prokop, R. J. (2002): Functional morphology of Pygmaeocrinus (Disparida; Crinoidea). – Special Papers in Palaeontology, 67: 251-260, 1 pl. London.

Prokop, R. J. (2002): Myelodactylus spatulatus LeMenn, 1987 (Crinoidea, Inadunata) from the Devonian  Zlíchov Limestone of the Barrandian area, Czech Republic. – Journal of the National Museum, Natural History Series, 171(1-4): 65-67, 1 pl. Praha.

Prokop, R. J. (2002): Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika (From the history of echinoderm research of the Czech Lower Palaeozoic). – Český kras, 28: 27-30, 6 text-figs. Beroun.

Prokop, R. J. (2003): “Šárecké kuličky: databáze stará 450 milionů let”.  Interview s Vladimírem Staňou. -  Blesk na víkend, 3. 6. 2003, str.1, 1 text-fig. Praha.

Turek, V. – Horný, R. – Prokop, R. J. (2003): Ztracená moře uprostřed Evropy. Vanished seas in the centre of Europe. Illustrated by Jan Sovák., 193 pp., English summary. Academia, Praha.

Prokop, R. J. (2003): Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Brrandienu (spodní devon, prag) – II.  Investigations of echinoderms of the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) in the Barrandian area, (Czech Republic) – II.  -  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 (Geoscience Research Reports for 2002): 141-142, příloha VI/ 1-3b. Czech Geological Survey, Praha.

Mikuláš, Radek – Prokop, R. J. (2003): Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvství (svrchní ordovik Barrandienu).  Assemblage of echinoderms  (Castoidea and Blastoidea) from the basal layers of the Králův Dvůr Formation (Upper Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 (Geoscience Research Reports for 2002): 133-134, příloha XI/A-J. Czech Geological Survey, Praha.

Prokop, R. J. - Petr, V. (2003): Plasiacystis mobilis  gen. et sp. n., a strange “carpoid“ (Echinodermata, ?Homoiostelea: Soluta) in the Bohemian Ordovician (Czech Republic). – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis, 59 (3-4): 151-162, 4 pls. Praha. ISSN 1804-6479 

Parsley, R. L. – Prokop, R. J. (2004): Functinal morphology and paleoecology of  some  sessile Middle Cambrian echinoderms from the Barrandian region of Bhemia. – Bulletin  of Geosciences, 79(3): 147-156, 3 text-fig., 1 Pl. Praha.

Prokop, R. J. - Petr, V. (2004): Pleurocystitidae indet. (Cystoidea, Rhombifera) in the Bohemian Devonian (Czech Republic).Journal of the National Museum, Natural History  Series, 173(1-4): 1-5, 1 text-fig., 2 Pls. Praha.

Prokop, R. J. (2004): Lampterocrinus astroferus sp. n. (Crinoidea, Camerata) from the Upper Silurian (Ludlow) of the Barrandian area (Czech Republic). – Journal of the Czech Geological Society, 49(3-4): 137-140, Pls I-II. Praha.

Mergl, Michal – Prokop, Rudolf J. (2006): Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic). – Bulletin of Geosciences, 81(1): 1-15, 10 text-figs. Praha.

Koverdynský, B. - Prokop, R.J. (2006): Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation at the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigaphic significance. – Journal of the National Museum, Natural History Series, 175(3-4): 91-96. Praha.

Hotchkiss, F. H. C. - Prokop, R. J. - Petr, V. (2007): Isolated ossicless of the family Eospondylidae Spencer et Wright, 1966 in the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic) and corrections of the systematic position of eospondylid brittlestars (Echinodermata: Ophiuroidea: Oegophiuroida). – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B: Historia Naturalis, 63(1): 3-18, 11 textfigs. Praha. ISSN 1804-6479 

Turek, V. – Horný, R. – Prokop, R. (2007): Verdwenen in het hart van Europe zeeën. Wetenschappelijke Bibliotheek van Natuurwetenschap & Technik 92, 240 pp Amsterdam. (Holandské vydání knihy “Ztracená moře uprostřed Evropy”).

Prokop, R. J. (2007): Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu. Echinoid skeletal remains in the Silurian and Devonian limestones of the Czech Karst, Barrandian area (Czech Republic). – Český kras, 33: 16-21, figs 1-5, 1 pl. Beroun.

Prokop,  R. J. (2008): Povídky z cest (Jak jse kupoval sikhský nůž). – Zpravodaj České geologické společnosti, 6, (leden 2008): 29-30. Praha.

Prokop,  R. J. (2008): Max a poklička. – Zpravodaj České geologické společnosti, 7, (červenec 2008): 37-38. Praha.

Prokop, R. J. (2009 ): Eucalyptocrinites veles sp. n. (Crinoidea, Camerata) from the Silurian of Bohemia (Czech Republic). – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 177(3): 33-36, fig. 1. Praha.

Prokop, R. J. – Slámová, R. (2009): New crinoids (col.) from the Zlíchovian Limestone (Lower Devonian, lower Emsian) of the Barrandian area (Czech Republic).   Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 177(4): 37-47, 3 textfigs, 2 pls. Praha.

Prokop, R. J. (2009): Jak jsem se bál ve Slovenském krasu. – Zpravodaj České geologické společnosti, 8(leden 2009): 39-40. Praha.

Prokop, R. J. (2009): Holamptocrinus argutus gen. et sp. n. (Crinoidea, col.) from Lower Devonian, (Dalejan) of the Barrandian area (Czech Republic). – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 177(5): 49-51, 1 textfig. Praha.

Prokop, R. J. (2009): Ammonicrinus bulbosus sp. n. (col.), (Crinoidea, Flexibilia) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian area ( Czech Republic). – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 177(12): 161-164, 2 textfigs, 1 tab. Praha.

Prokop, R. J. (2009): Krokodýli a chobotnice.   Zpravodaj České geologické společnosti, 9(červenec 2009): 26-27. Praha

Prokop, R. J. (2010): Jak jsem na salinách u Madrásu kupoval sůl. –  Zpravodaj České geologické společnosti, 11(červenec 2010): 37-38. Praha.

Prokop, R. J. (2010): Aishacrinidae, a new family of camerate cinoids from the Silurian of Bohemia Czech Republic – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 179(5): 41-46. Praha. 

Prokop, R. J.   Petr, V. (2010): New finds of Vadarocrinus vassa Prokop, 1984 (Crinoidea, Petalocrinidae) in the Koněprusy and Loděnice Limestones (Lower        Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic. –  Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 179(14): 147-152. Praha.

Prokop, R. J. (2011): Zářící oči ve tmě. – Zpravodaj České geologické společnosti, 12(leden 2011): 32-34.

Prokop, R. J. (2011): Burina. - Zpravodaj České geologické společnosti, 13(červenec2011): 31-34.

Prokop, R. J. (2011): Carpocrinus chlupaci sp. n. and Bouskacrinus solus gen. et sp. n. (Echinodermata, Crinoidea) from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic. –  Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 180(9): 127-131. Praha.

Prokop, R. J. (2012): Trapas v Liverpoolu.   Zpravodaj České geologické společnosti, 14(leden 2012): 31-32. Praha.

Prokop, R. J. (2012): A new species of the genus Follicrinus (Echinodermata, Crinoidea) from the Middle Devonian (Eifelian) of the Czech Republic.   Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 181(1): 1-3. Praha.

Prokop, R. J. – Turek, V. (2012): Výzkum ostnokožců z nové lokality „bílých vrstev“ v koněpruských vápencích ve Velkolomu Čertovy schody-západ (spodní devon, prag). Investigation of echinodermsfrom the new locality so-called „white beds“ in the Koněprusy Limestone in the Velkolom Čertovy schody-West quarry (Lower Devonian, Pragian) –Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, C: Paleontologie: 144-145. Geoscience Research Reports for 2011, Czech Geological Survey, Prague, 2012:144-145.

Prokop, R. J. (2012): Expedice Maghreb (= Diplomatem v Africe).   Zpravodaj České geologické společnosti, 15 (červenec 2012): 40. Praha.

Prokop, R. J.   Slámová, R. (2012): New species of crinoids based on their columnals and stem fragments (col.) from the Lower Devonian Zlíchov Limestone (Barrandian area, Czech Republic). – Acta Musei Nationalis Pragae Series B: Historia Naturalis, 68(3-4): 133-138. ISSN 1804-6479 

PROKOP, R. J. (2013): Simakocrinus gen. nov. (Crinoidea, col.) from the Bohemian Early and Middle Devonian of the Barrandian Area (the Czech Republic). – Acta Musei Nationalis Pragae Series B: Historia Naturalis, 69(1-2): 65-68. Praha. ISSN 1804-6479 

Prokop, R. J.   TUREK, V. (2014): Thecal cup of the crinoid Edriocrinus preserved inside the shell of an orthocone cephalopod: Middle Devonian, (Eifelian) from Bohemia. – Acta Musei Nationalis Pragae Series B: Historia Naturalis, 70(3-4): 219-222. Praha. ISSN 1804-6479 

PROKOP, R. J. – NOHEJLOVÁ, M. (2015): Unique discovery of the crinoid Gemmacrinus perplexus PROKOP et PETR, 1989 in the Lower Devonian, Koněprusy Limestone (Barrandian area, Czech Republic). – Acta Musei Nationalis Pragae Series B: Historia Naturalis, 71(1-2): 15–16, Praha. ISSN 1804-6479.

PROKOP, R. J. – NOHEJLOVÁ, M. (2015): Baficrinus gen. nov. (Crinoidea, Inadunata) from the Bohemian Early Devonian (the Czech Republic). – Acta Musei Nationalis Pragae Series B: Historia Naturalis, 71(1-2): 25–30, Praha. ISSN 1804-6479.

PROKOP, R. J. – NOHEJLOVÁ, M. (2016): Genus Haplocrinites Steininger, 1837 (Crinoidea) in the Devonian of the Bohemian Massif. Rod Haplocrinites Steininger, 1837 (Crinoidea) v devonu Českého masivu. – Geoscience Research Reports, 49: 57-59. Praha. ISSN 0514-8057. Czech Geological Survey, Prague, DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.31.

 


HOME

Site Map

Best Excerpts

Bibliographies

Index of Articles

Picture Gallery