Skripta: 

Václav PETR

KRITICKÝ ÚVOD DO TEORIE PŘÍRODNÍHO VÝBĚRU
Nakladatelství PERES
Praha 1996

 

OBSAH:

Předmluva autora

Kapitola 1. Základy teorie přírodního výběru

1. 1. Charles Darwin
1. 2. Teorie přírodního výběru ve zkratce
1. 3. Závěry teorie přírodního výběru
1. 4. Vize evoluce před, při a po vydání "On the Origin of Species"
1. 5. Darwinův pluralismus
1. 6. Jediný nenáhodný faktor evoluce
1. 7. Hierarchie
1. 8. Falzifikacionismus a tautologie
1. 9. Jedna z nejnovějších falzifikací teorie přírodního výběru
1. 10. Současný ráz neodarwinismu
1. 11. Darwinův význam dnes

Kapitola 2. Gradualismus

2. 1. Charles Darwin
2. 2. Co je biostratigrafie a co je gradualismus?
2. 3. Filosofické kořeny fyletického gradualismu
2. 4. Sovětský tvůrčí darwinismus
2. 5. Teorie "přerušovaných rovnováh" (punctuated equilibria)

Kapitola 3. Konkurence

3. 1. Darwinův přírodní výběr
3. 2. Jsou reálně nějaká "nižší" a "vyšší" zvířata?
3. 3. Příklady "primitivních" a "pokročilých"
3. 4. Dnešní představy o příčinách globálního vymírání organismů
3. 5. Diferenční přežívání versus oportunistické vystřídání
3. 6. Progresivní evoluce

Kapitola 4. Adaptace

4. 1. Kambrická exploze
4. 2. Problém adaptace v období "Big Bangu" a ve starším paleozoiku vůbec
4. 3. Punktuacionalismus
4. 4. Termodynamická teorie evoluce
4. 5. Od morfologie ke konstrukční morfologii
4. 6. Teorie endosymbiogeneze a hypotéza Gaia

Kapitola 5. Náboženství a vznik teorie přírodního výběru

5. 1. Přehled zdrojů
5. 2. Thomas Robert Malthus
5. 3. Alfred Russel Wallace
5. 4. Charles Robert Darwin
5. 5. Darwin a "Bridgwater Treatises"

Česko-anglický výkladový slovník

Literatura


Zpět na index česky psané literatury

Site Map
Best Excerpts
Bibliographies
Index of Articles
Picture Gallery